Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen van komend weekend: Vanwege de aanhoudende pandemie hebben we moeten besluiten om het Vormsel uit te stellen naar najaar 2021. We zullen de jongeren die dit jaar en komend jaar in aanmerking komen voor dit sacrament per brief benaderen. Ook voor de Eerste Communie stellen we de infoavond nog…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen van komend weekend: Vanwege de aanhoudende pandemie hebben we moeten besluiten om het Vormsel uit te stellen naar najaar 2021. We zullen de jongeren die dit jaar en komend jaar in aanmerking komen voor dit sacrament per brief benaderen. Ook voor de Eerste Communie stellen we de infoavond nog…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Voor de Mis in het weekend kunt u zich aanmelden via  https://emmausparochie.nl/inschrijven Vanwege de aanhoudende pandemie hebben we moeten besluiten om het Vormsel uit te stellen naar najaar 2021. We zullen de jongeren die dit jaar en komend jaar in aanmerking komen voor dit sacrament per…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Vanaf volgend weekend zal er per Mis gedurende 4 zondagen 1 kind zijn of haar eerste Communie doen. De Missen worden op een manier gevierd die u gewend bent. Er worden 10 tot 15 plaatsen beschikbaar gesteld voor de eerste Communicanten en familie. Maar dat zijn…

Beste parochianen, Zaterdag 22 september om 13 uur is de doop van Jonathan Khayat de zoon van Rafy en Andreea. Velen van u kennen hen,  want ze bezoeken regelmatig de kerk in de Reeshof. Ik doop nu we twee Missen hebben op zondag op zaterdagmiddag. Na twee Missen kan ik helaas niet nog een doop…

Beste parochianen, Morgen is het 15 augustus en dan vieren we het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming bij ons in de kerk tijdens de Mis van 19 uur. U bent van harte welkom om op deze avond Maria te groeten en te danken als we bij haar belangrijke rol stil staan voor onze verlossing.  Vanaf…

Beste parochianen, In deze hitte is het fijn dat we in een redelijk koele kerk bij de Heer tot rust kunnen komen. Zorg goed voor u zelf de komende dagen! Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Laten we samen proberen om hier in de kerk wat betreft de Corona regels niet te verslappen. Laten…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: 9 augustus vervalt de Mis van 12 uur. Ik ben op die dag na de Mis van 10 uur verhinderd. Maar het is midden in de zomer dus ik verwacht dat het met de drukte mee zal vallen en anders kunnen er misschien een paar mensen…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: 9 augustus vervalt de Mis van 12 uur. Ik ben op die dag na de Mis van 10 uur verhinderd. Maar het is midden in de zomer dus ik verwacht dat het met de drukte mee zal vallen en anders kunnen er misschien een paar mensen…

Voor dit weekend zijn er de volgende mededelingen: Dit weekend is voorlopig het laatste weekend dat we kunnen uitzenden via internet. De spullen die in de kerk staan zijn allemaal geleend van Mathijs Vinken. Namens het parochiebestuur wil ik Mathijs hier hartelijk voor bedanken. Ze hebben hier echt iets van drie maanden gestaan. We denken…

Page 16 of 17 1 14 15 16 17
Volg ons: