De Emmaüsparochie is een parochie waar mensen van alle leeftijden en met een diverse achtergrond zich welkom voelen en waar mensen Christus en elkaar leren kennen. Samen gaan we op weg om in vreugde te groeien in geloof, hoop en liefde.

“Niemand kan een ander fundament bouwen dan dat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus” (I kor. 3, 11). Dit schrijft Paulus aan de Christenen van Korinthe. Dat gold voor de Christenen daar en dat geldt nog net zo voor onze parochie vandaag. Christus is de bron voor alle activiteit in een parochie. Een parochie is immers een deel van het volk Gods op een concrete plaats. In ons geval is dat de Reeshof.