Als parochie hebben we een goede samenwerking met zorgcentrum De Reyshoeve. Eenmaal per maand brengt de pastoor de Communie en tussendoor worden de mensen die dat op prijs stellen bezocht door vrijwilligers van de parochie. Kent u iemand die in De Reyshoeve woont of in de aanleunwoningen en die bezoek van de parochie op prijs stelt? Mail dan naar pastoor@emmausparochie.nl.

Kent u iemand anders die graag een keer bezoek krijgt van de pastoor of stelt u zelf een bezoek op prijs? Stuur dan een mail naar pastoor@emmausparochie.nl en dan komt de pastoor zo snel mogelijk op bezoek.