Sinds begin 2015 hebben we in onze parochie een fonds geopend, waarmee we mensen in de wijk kunnen ondersteunen bij een noodsituatie.

In de advent en veertigdagentijd wordt er gecollecteerd voor dit fonds, waardoor we in staat zijn om in te kunnen gaan op verzoeken om steun. Deze verzoeken kunnen op verschillende manieren worden gedaan. Het kan zijn dat iemand zelf in een acute noodsituatie komt en een vraag om hulp stelt, maar het is ook mogelijk dat mensen in de omgeving de nood zien en de situatie voorleggen.

Indien u dit fonds wilt ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage doen via de bankrekening van de parochie onder vermelding van ‘Antoniusfonds’.