Na het vertrek van pastoor Schilder naar Bladel heeft de bisschop, mgr. De Korte, de pastorale zorg van de Emmausparochie toevertrouwd aan het pastorale team van de parochie De Goede Herder. Na overleg binnen het pastorale team is besloten om kapelaan Peter Koen aan te wijzen als priester voor de Emmausparochie. De dagelijkse pastorale zorg is dus vanaf 1 februari 2018 aan hem toevertrouwd. Deken Jeroen Miltenburg is als waarnemend pastoor eindverantwoordelijk voor de Emmausparochie.

Kapelaan Koen (1976) is sinds mei 2013 priester. Na een stage in Drunen was hij kapelaan in de Nicasiusparochie in Geldrop. Sinds 1 mei 2016 is hij benoemd als kapelaan in de parochie De Goede Herder in Tilburg.

Adres kapelaan Koen
Tilburgseweg 62
5051AJ Goirle

In geval van nood (bedieningen en uitvaarten):  (013) 571 95 09

Facebook
Kapelaan Koen is te vinden op facebook: