Pastoor Peter Koen (1976) is sinds maart 2021 aangesteld als pastoor van onze Emmausparochie in de Reeshof.

Hij is sinds mei 2013 priester. Na een stage in Drunen was hij kapelaan in de Nicasius parochie in Geldrop. Sinds 1 mei 2016 werd hij benoemd als kapelaan in de parochie De Goede Herder in Tilburg.

In geval van nood (bedieningen en uitvaarten) kunt u hem telefonisch bereiken op:  (013) 571 95 09.

Facebook
Pastoor Koen is te vinden op facebook: