Na het vertrek van pastoor Schilder naar Bladel heeft de bisschop, mgr. De Korte, de pastorale zorg van de Emmaus parochie toevertrouwd aan het pastorale team van de parochie De Goede Herder. Na overleg binnen het pastorale team is besloten om kapelaan Peter Koen aan te wijzen als priester voor de Emmaus parochie. De dagelijkse pastorale zorg is dus vanaf 1 februari 2018 aan hem toevertrouwd. Deken Jeroen Miltenburg is als waarnemend pastoor eindverantwoordelijk voor de Emmaus parochie.

Pastoor Koen (1976) is sinds mei 2013 priester. Na een stage in Drunen was hij kapelaan in de Nicasius parochie in Geldrop. Sinds 1 mei 2016 is hij benoemd als kapelaan in de parochie De Goede Herder in Tilburg.

Sinds Maart 2021 is Pastoor Koen officieel aangesteld en geïnstalleerd als pastoor van onze parochie.

In geval van nood (bedieningen en uitvaarten):  (013) 571 95 09

Facebook
Pastoor Koen is te vinden op facebook: