Back to Top

Snel naar...

De laatste kerkpagina in het Reeshofjournaal.
De verkondiging van afgelopen weekeinde.
De toekomstmuziek van onze parochie.
Opgeven misintenties
Uw donatie aan de parochie

Bereikbaarheid

Emmausparochie
Gramsbergenlaan 17
5043 LB Tilburg
Telefoon: (013) 571 95 09
secretariaat@emmausparochie.nl

Rooster

Datum Tijd Viering Locatie Zang/Bijzonderheden
Woensdag 12 december 09.00 uur Eucharistieviering Antoniuskerk 20.00u Adventsbezinning
Donderdag 13 december 19.00 uur Eucharistieviering Antoniuskerk 18.30u Biecht
Zaterdag 15 december 19.00 uur Vooravondmis 3e Advent + Posada Antoniuskerk KK de Antoobntjes
Zondag 16 december 10.00 uur Eucharistie 3e Advent Antoniuskerk Samenzang
Woensdag 19 december 09.00 uur Eucharistieviering Antoniuskerk  
Donderdag 20 december 18.30 uur Eucharistie, Aanbidding + Biecht Antoniuskerk Avond van Barmhartigheid
Zaterdag 22 december 19.00 uur Vooravondmis 4e Advent Antoniuskerk Samenzang 
Zondag 23 december 10.00 uur Eucharistie 4e Advent  Antoniuskerk Emmauszangers
Maandag 24 december 16.00 uur Kleuterkerstviering voor de kleintjes  Antoniuskerk Dit is geen Mis! 
Maandag 24 december 19.00 uur Gezinsmis vooravond van Kerstmis Antoniuskerk KK de Antoontjes
Maandag 24 december 21.00 uur Vigiliemis van Kerstmis Antoniuskerk Emmauszangers
Dinsdag 25 december 10.00 uur Eucharistie Hoogfeest van Kerstmis Antoniuskerk Emmauszangers
Woensdag 26 december 10.00 uur Eucharistie  Feest H. Stefanus Antoniuskerk Samenzang
Donderdag 27 december 19.00 uur Eucharistie Feest H. Johannes Ev. Antoniuskerk  
Zaterdag 29 december 19.00 uur Vooravondmis Antoniuskerk Samenzang
Zondag 30 december 10.00 uur Eucharistie Feest H. Familie Antoniuskerk Samenzang
Dinsdag 1 januari 10.00 uur Eucharistie, H. Maria Moeder v God Antoniuskerk Emmauszangers, Hoogfeest
Woensdag 2 januari 09.00 uur Eucharistieviering Antoniuskerk  

Home

Er staat een nieuw interview op de website!

Kapelaan Bryan van de Mortel

Er staat een nieuw interview op de website!

Kapelaan Bryan van de Mortel

Sacramentsdag

Zondag 3 juni is het Hoogfeest van Sacramentsdag.  Er zal een Sacramentsprocessie plaats vinden vanuit de Sint-Jozefkerk naar de Sint-Dionysiuskerk. Vooraf vindt in de Sint-Jozefkerk een Pontificale Eucharistieviering plaats met Mgr. R. Mutsaerts als hoofdcelebrant, die tevens dan zijn 25 jarig priesterjubileum viert. Na de Eucharistieviering kunt u Mgr. Mutsaerts feliciteren in de Sint Jozef zaal. De sacramentsprocessie zal starten direct na genoemde Pontificale Eucharistieviering

Pinksternoveen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidt de Kerk een noveen tot de Heilige Geest. Onderstaand vindt u het gebed. Bid u mee?

 

Gebed tot de Heilige Geest (Pinksternoveen = gebed gedurende 9 dagen)

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

 

Laat ons bidden,

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.

Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Gebed om de 7 gaven van de H. Geest

Geest van wijsheid en verstand,

kom in mijn hart.

Geest van inzicht en sterkte,

kom in mijn hart.

Geest van kennis en ontzag,

kom in mijn hart.

Geest van liefde voor Gods Naam,

kom in mijn hart.

 

De 9 vruchten van de Geest, volgens Gal. 5,22. (Te overwegen gedurende de Pinksternoveen)

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

Pastoor Schilder gaat naar Bladel

Pastoor Harm Schilder gaat Tilburg verlaten. Hij wordt per 2 februari benoemd in de parochie van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus in Bladel, waar ook Hapert, Hogeloon, Casteren en Netersel onder vallen. Schilders voorganger, pastoor Bertens, gaat vanwege zijn leeftijd met emeritaat. Hij is blij dat er een opvolger komt.

Pastoor  Schilder zal bij zijn werk op de ondersteuning kunnen rekenen  van kapelaan Sacha Steijaert, die begin 2018 benoemd wordt te Reusel. Hij zal naast zijn benoeming in Reusel een deelbenoeming krijgen voor Bladel e.o. om  zo samen met de pastoor te kunnen voorzien in goede pastorale zorg.

Door de sluiting van de Margarita Mariakerk in Tilburg is het bisdom gaan kijken naar een nieuwe taak voor pastoor Schilder. De bisschop is hem zeer dankbaar voor zijn goede jaren van dienstbaarheid aan zijn parochies.

In de zorg voor  de Emmausparochie in Tilburg zal worden voorzien door de benoeming van deken J. Miltenburg tot administrator. Kapelaan Peter Koen en diaken Geert Eijsbouts zullen het dagelijks pastoraat voor hun rekening nemen. Zij stellen zich voor bij de Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari, na de Mis van 10.00 uur.

Het afscheid van pastoor Schilder is op zondag 21 januari, na de Eucharistieviering van 10.00 uur.

65 jaar getrouwd

65jaar getrouwd

Van harte feliciteren wij de twee Diamanten Echtparen in de Reeshof: Meneer en mevrouw Yap (midden rechts) en meneer en mevrouw Van den Berk. Helaas was mevrouw Van den Berk niet bij machte om aanwezig te zijn. In de Eucharistieviering van 3 november in de Reyshoeve hebben we God met en voor de jubilarissen gedankt.

Pater Pio-jaar

In aanloop naar het Pater Pio-jaar (vanaf de Advent) in onze parochie vindt u hier een filmpje over zijn leven.

Maandagavondmis vervalt

Voorlopig zal de eucharistieviering van maandagavond 19.00 uur verzet worden naar donderdagavond. Misschien komt er in de toekomst voor de maandagen een alternatief, bijvoorbeeld Aanbidding. De Mis op woensdagochtend gaat gewoon door.

Kinderclub Sint Denijs

   
Klik op de foto voor meer info