Huwelijk

Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. Een gelovige gaat samen met een ander persoon een verbintenis aan en sluit daarbij ook een verbond met God. Het bruidspaar belooft trouw aan elkaar en voor eeuwig samen te leven onder het toeziend oog van God!

Doop

Het doopsel is een begin. Het woord ‘doop’ komt van onderdompelen in het water. Water is het element van (nieuw) leven. Het doopsel brengt een persoonlijke relatie met Jezus tot stand. Door het doopsel word je opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen, rond het lichaam van Christus. Men kan het doopsel maar éénmaal ontvangen: het kan niet herhaald worden. Met de doop ontvang je het watermerk van ‘bij Christus horen’.

Filipijnse Mis

(English Mass)
Elke maand een mis voor onze Filipijnse parochie-leden. Iedereen is natuurlijk welkom. De mis is elke vierde Zondag van de maand. Meer informatie in het programma.

Spaanstalige Mis

(Misa en Español)
Elke maand tevens een mis in het Spaans speciaal voor parochianen uit bijvoorbeeld: Argentinië, Equador, Mexico, Spanje en Venezuela. De mis wordt voorgedragen door Kapelaan Brian van de Mortel.

Programma

Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • De maand oktober is toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. We bidden dan na de Mis op woensdag het Rozenhoedje en om 18.30 uur voor de avondmis op donderdag, vrijdag en zaterdag. Wij bevelen het rozenkransgebed van harte bij u aan! 
  • Zondag 17 oktober zullen wij in ons bisdom een begin maken met het spreken over de toekomst van de kerk. Op allerlei manier kunnen mensen meespreken over drie thema’s: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in kerk en samenleving.  Later wordt hierover nog tussen landen onderling gesproken en in oktober 2023 start er dan synode van de bisschoppen. Volgende week zullen we in de Mis nog in het bijzonder gaan bidden voor dit proces. Meer informatie is te vinden op de website van het bisdom: https://www.bisdomdenbosch.nl/luisteren-naar-wat-gods-geest-zegt/
  • Kerk in Nood heeft een wereldwijde gebedsmarathon door kinderen georganiseerd op maandag 18 oktober met als titel: Een miljoen kinderen  bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Voor opgave en informatie ga naar www.kerkinnood.nl/kinderen
  • Telefonische bereikbaarheid Vlaswiek: De Vlaswiek is helaas nog niet bereikbaar op het vaste telefoonnummer. U kunt ons op de gebruikelijke tijden bereiken op het tijdelijk nummer:  06-20761316, of een bericht inspreken op de voicemail.

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

 

Laatste berichten

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: De maand oktober is toegewijd aan…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: De maand oktober is toegewijd aan…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Vanwege de versoepeling van de Coronamaatregelen…

Beste parochianen, Er zijn door het rijk weer wat versoepelingen ingegaan wat betreft de coronamaatregelen….

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

Beste parochianen, Als geloofsgemeenschap zijn we elkaar gegeven. We horen bij elkaar, in de Heer…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: ● Voor de vieringen op zaterdag…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

De vier avonden die pastoor Peter Koen onlangs hield over het gebed, zijn terug te…

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de kerk in de Reeshof, houdt de Tilburgse…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en…

Beste parochianen, Er zijn een paar mededelingen voor dit weekend. Dit zijn ze: Voor de…

“ik wil mijn Heer God geen offers brengen die me niets hebben gekost.”

— 2 Samuel 24:24

Volg ons: