Back to Top

Snel naar...

De laatste kerkpagina in het Reeshofjournaal.
De verkondiging van afgelopen weekeinde.
De toekomstmuziek van onze parochie.
Opgeven misintenties
Uw donatie aan de parochie

Bereikbaarheid

Emmausparochie
Gramsbergenlaan 17
5043 LB Tilburg
Telefoon: (013) 571 95 09
secretariaat@emmausparochie.nl

Rooster

Datum Tijd Viering Locatie Zang/Bijzonderheden
Woensdag 30 januari 09.00 uur Eucharistie Antoniuskerk  
Donderdag 31 januari 19.00 uur Eucharistie Antoniuskerk Biecht 18.30u
Zaterdag 2 februari 19.00 uur Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis) Antoniuskerk Biecht 18.30u
Zondag 3 februari 10.00 uur Eucharistie week 4 door het jaar Antoniuskerk Schola
Woensdag 6 februari 09.00 uur Eucharistie Antoniuskerk  
Donderdag 7 februari 19.00 uur Eucharistie Paulus Miki en gezellen Antoniuskerk Biecht 18.30u
Zaterdag 9 februari 19.00 uur Vooravondmis Antoniuskerk Biecht 18.30u
Zondag 10 februari 10.00 uur Eucharistie week 5 door het jaar Antoniuskerk Emmauszangers
Zondag 10 februari 12.00 uur Spaanse Mis Antoniuskerk  
Woensdag 13 februari 09.00 uur Eucharistie Antoniuskerk  
Donderdag 14 februari 19.00 uur Eucharistie Antoniuskerk Biecht 18.30u
Zaterdg 16 februari 19.00 uur Eucharistie Hoogfeest Kerkwijding Antoniuskerk Emmauszangers/Biecht
Zondag 17 februari 10.00 uur Eucharistie week 6 door het jaar Antoniuskerk KK de Antoobntjes
Zondag 17 februari 15.00 uur Filippijnse Mis Antoniuskerk  
Woensdag 20 februari 09.00 uur Eucharistie Antoniuskerk  
Donderdag 21 februari 19.00 uur Eucharistie Antoniuskerk Biecht 18.30u

Home

Er staat een nieuw interview op de website!

Casparina Somers

Er staat een nieuw interview op de website!

Kapelaan Bryan van de Mortel

Sacramentsdag

Zondag 3 juni is het Hoogfeest van Sacramentsdag.  Er zal een Sacramentsprocessie plaats vinden vanuit de Sint-Jozefkerk naar de Sint-Dionysiuskerk. Vooraf vindt in de Sint-Jozefkerk een Pontificale Eucharistieviering plaats met Mgr. R. Mutsaerts als hoofdcelebrant, die tevens dan zijn 25 jarig priesterjubileum viert. Na de Eucharistieviering kunt u Mgr. Mutsaerts feliciteren in de Sint Jozef zaal. De sacramentsprocessie zal starten direct na genoemde Pontificale Eucharistieviering

Pinksternoveen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidt de Kerk een noveen tot de Heilige Geest. Onderstaand vindt u het gebed. Bid u mee?

 

Gebed tot de Heilige Geest (Pinksternoveen = gebed gedurende 9 dagen)

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

 

Laat ons bidden,

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.

Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Gebed om de 7 gaven van de H. Geest

Geest van wijsheid en verstand,

kom in mijn hart.

Geest van inzicht en sterkte,

kom in mijn hart.

Geest van kennis en ontzag,

kom in mijn hart.

Geest van liefde voor Gods Naam,

kom in mijn hart.

 

De 9 vruchten van de Geest, volgens Gal. 5,22. (Te overwegen gedurende de Pinksternoveen)

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

Pastoor Schilder gaat naar Bladel

Pastoor Harm Schilder gaat Tilburg verlaten. Hij wordt per 2 februari benoemd in de parochie van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus in Bladel, waar ook Hapert, Hogeloon, Casteren en Netersel onder vallen. Schilders voorganger, pastoor Bertens, gaat vanwege zijn leeftijd met emeritaat. Hij is blij dat er een opvolger komt.

Pastoor  Schilder zal bij zijn werk op de ondersteuning kunnen rekenen  van kapelaan Sacha Steijaert, die begin 2018 benoemd wordt te Reusel. Hij zal naast zijn benoeming in Reusel een deelbenoeming krijgen voor Bladel e.o. om  zo samen met de pastoor te kunnen voorzien in goede pastorale zorg.

Door de sluiting van de Margarita Mariakerk in Tilburg is het bisdom gaan kijken naar een nieuwe taak voor pastoor Schilder. De bisschop is hem zeer dankbaar voor zijn goede jaren van dienstbaarheid aan zijn parochies.

In de zorg voor  de Emmausparochie in Tilburg zal worden voorzien door de benoeming van deken J. Miltenburg tot administrator. Kapelaan Peter Koen en diaken Geert Eijsbouts zullen het dagelijks pastoraat voor hun rekening nemen. Zij stellen zich voor bij de Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari, na de Mis van 10.00 uur.

Het afscheid van pastoor Schilder is op zondag 21 januari, na de Eucharistieviering van 10.00 uur.

65 jaar getrouwd

65jaar getrouwd

Van harte feliciteren wij de twee Diamanten Echtparen in de Reeshof: Meneer en mevrouw Yap (midden rechts) en meneer en mevrouw Van den Berk. Helaas was mevrouw Van den Berk niet bij machte om aanwezig te zijn. In de Eucharistieviering van 3 november in de Reyshoeve hebben we God met en voor de jubilarissen gedankt.

Pater Pio-jaar

In aanloop naar het Pater Pio-jaar (vanaf de Advent) in onze parochie vindt u hier een filmpje over zijn leven.

Maandagavondmis vervalt

Voorlopig zal de eucharistieviering van maandagavond 19.00 uur verzet worden naar donderdagavond. Misschien komt er in de toekomst voor de maandagen een alternatief, bijvoorbeeld Aanbidding. De Mis op woensdagochtend gaat gewoon door.

Kinderclub Sint Denijs

   
Klik op de foto voor meer info