De meesten van ons zullen het doopsel ontvangen hebben als zuigeling. Onze ouders kozen ervoor ons te laten dopen. Om ons kind van God te laten worden. Jaren later hebben we zelf de kans om deze weg voort te zetten, om deze weg te bevestigen. Op een moment dat je daar aan toe bent kun je door het heilig Vormsel te ontvangen bewust kiezen voor God. En als je dat doet dan zal God ons de kracht geven om een leven met Hem waar te maken.

Het ontvangen van het Vormsel is dus een bewuste keuze voor God. Tijdens het Vormsel ontvangen we de heilige Geest, die ons in ons leven zal helpen.

Een kind kan het Vormsel ontvangen op het moment dat het in staat is om zelf een bewuste keuze te maken voor God. Vaak gebeurt dit in groep 8 op 11-12 jarige leeftijd.

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of zijn plaatsvervanger. De viering van het Vormsel is in de Emmausparochie altijd op de zaterdag voor de laatste zondag van het Kerkelijke jaar. Dat is altijd eind november.

Ter voorbereiding op het Vormsel zijn er zes lessen van ongeveer een uur. In onze parochie willen we aan de hand van teksten uit de Bijbel en aan de hand van filmpjes over het geloof het kind bewust laten nadenken over het geloof. We gaan in dialoog zodat het kind geprikkeld wordt om een eigen mening te vormen. De bedoeling is om het kind warm te maken om na het Vormsel op ontdekkingstocht te gaan. Het is het waard om bewust na te gaan of een leven met Christus in vriendschap met andere Christenen het leven rijker maakt.

De kinderen krijgen dus een gedegen voorbereiding met aansprekend en eigentijds materiaal.

Vanwege de teruggelopen aantallen is er niet ieder jaar meer een vormselvoorbereiding in onze parochie. We doen het nu om de twee jaar. De volgende voorbereiding begint in september 2023. Vlak voor de zomervakantie is er een informatie avond voor het Vormsel.

Deze informatieavond vond plaats op vrijdag 23 juni 2023. 15 september beginnen we met de lessen. Uw kind kan nog steeds meedoen. Stuur gerust een mail naar secretariaat@emmausparochie.nl en dan ontvangt u een opgaveformulier.

Als u meer informatie wilt over het Vormsel en de voorbereiding op het Vormsel dan kunt u een mail sturen naar: secretariaat@emmausparochie.nl

Heeft u als volwassene het Vormsel nog niet ontvangen? Benader dan ook gerust de parochie door een bericht te sturen naar secretariaat@emmausparochie.nl. De pastoor zal dan met u een afspraak maken om u verder in te lichten over het traject naar het Vormsel toe. U kunt dan uiteindelijk samen met een groep andere volwassenen met Pinksteren in de Sint-Janskathedraal bij de bisschop het Vormsel ontvangen.