Als katholieken geloven wij dat Jezus Christus zelf onder ons aanwezig is als wij de Mis, de Eucharistie vieren. Niet alleen op een symbolische manier, maar heel concreet komt Hij onder ons in de gedaanten van het brood en de wijn. Deze veranderen in het Lichaam en het Bloed van Christus.
Het is de keuze van de Heer geweest om ons als Christenen op deze bijzondere wijze te sterken. En daar zijn we als gelovigen heel erg dankbaar voor.

Het ontvangen van de Heer in de Communie is daarom iets heel bijzonders. De Communie noemen we niet voor niets Gods grootste Geschenk. En daarom is het voor het eerst ontvangen van de Communie een feest waard.

Sinds 1910 is het mogelijk voor kinderen om de Communie te ontvangen. Daarvoor kon dat pas als ze de leeftijd bereikt hadden waarop ze het Vormsel konden ontvangen, dat was rond de leeftijd van 12 jaar.

Nu kunnen kinderen dus de Communie ontvangen op het moment dat ze kunnen begrijpen dat ze Jezus Christus zelf ontvangen. Dat is ongeveer vanaf de leeftijd van 7 jaar.

In onze parochie kunnen de ouders de kinderen in september altijd opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. De lessen beginnen dan in het nieuwe jaar, vanaf januari. De Eerste Communie viering is op de derde zondag van mei.

Tijdens de voorbereiding proberen we kinderen op een goede en aangename manier voor te bereiden op het ontvangen van de Communie. We doen dat door middel van het project Gods Grootste Geschenk van Samuel Advies. In totaal verzorgen we 10 lessen en is er een bijeenkomst waarop we oefenen wat we zullen doen tijdens de Communie Mis. Samen met de kinderen zingen we tijdens de lessen liedjes, lezen we teksten uit de Bijbel en kijken we filmpjes met als doel de basis van ons geloof mee te geven. Hier  is meer informatie te vinden over het project en over de lessen. We vinden het belangrijk om luisteren en actief bezig zijn af te wisselen tijdens de lessen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Stuur dan een mail naar secretariaat@emmausparochie.nl