Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Dit jaar is het 50 jaar gelden dat de Hasseltse kapel na een grondige renovatie weer in gebruik werd genomen. Om dit jubileum te vieren zijn er velerlei activiteiten. Een beknopt overzicht hiervan vindt u op het prikbord in de hal, of ga naar: https://www.hasseltsekapel.nl/agenda  Op…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Onlangs zijn per mail en schriftelijk uitnodigingen verstuurd voor de informatieavond voor de Eerste H. Communie. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, en heeft u de brief niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar meenemen. Ze liggen voor u klaar op het tafeltje. De informatieavond…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Op woensdag 21 september zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin een lezing geven over Vrede en recht. Hij gaat hierbij in op een vraagstuk dat door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dramatisch actueel is geworden: kan het recht vrede bewerkstelligen? Geïnteresseerden zijn van harte welkom om…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Met ingang van zondag 4 september gaan we iedere eerste zondag van de maand tijdens de Mis van 10.00 uur kinderwoorddienst doen. Dan is er voor de kinderen die dat willen een speciaal programma in de ontmoetingsruimte. Het evangelie wordt voorgelezen en besproken en er is…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Met ingang van zondag 4 september gaan we iedere eerste zondag van de maand tijdens de Mis van 10.00 uur kinderwoorddienst doen. Dan is er voor de kinderen die dat willen een speciaal programma in de ontmoetingsruimte. Het evangelie wordt voorgelezen en besproken en er is…

Beste parochianen, Volgende week is er een extra collecte voor de Missie Verkeersmiddelen actie. Hartelijke groet, Pastoor Peter Koen      

Beste parochianen, Maandag 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de Mis van 19.00 uur. Er is dus komende maandag een extra (gezongen) Mis. Hartelijke groet, Pastoor Peter Koen      

Beste parochianen, Als ik u niet meer zie voor u op vakantie gaat dan wens ik u een prettige vakantie toe. Komende zondag is er een gezinsmis en dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Op maandag 18 juli gaat onze pastoor met vakantie tot en met dinsdag 2 augustus. We zijn blij dat we…

Beste parochianen, Hier zijn de mededelingen voor komend weekend: Zondag 10 juli is om 14.00 uur de Spaanse Mis.  Op maandag 18 juli gaat onze pastoor met vakantie tot en met dinsdag 2 augustus. We zijn blij dat we voor de Missen in het weekend en op woensdag en donderdag priesters bereid hebben gevonden om…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Donderdag 7 juli is het feest van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch. We vieren dit feest in de Mis van 19.00u. Op het tafeltje in de ontmoetingsruimte liggen boeken en cd’s. Deze kunt u meenemen tegen een zelf gekozen vergoeding. U ondersteunt met uw…

Page 1 of 111 2 3 11
Volg ons: