De Emmausparochie is een grote parochie met een kleine kerk. Gevestigd in de nieuwbouwwijk Reeshof. Het kerkgebouw is toegewijd aan de H. Antonius van Padua. De parochie staat sinds 2021 onder de bezielende leiding van Pastoor Peter Koen.

In de Emmausparochie komen mensen van verschillende achtergronden samen om in eenheid geloof, hoop en liefde te delen.

 

Preventiebeleid

Als parochie NN volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/ 

In onze parochie is mevr. A. Heijmer aangesteld als vertrouwenspersoon. Haar contactgegevens hangen op het prikbord bij de ingang van de kerk.

Parochiebestuur

Ons bestuur bestaat uit enthousiaste bestuurders die samen met de pastoor verantwoordelijk zijn voor de financiën en het beheer van het vermogen van de parochie. Zij vergaderen eens per maand.

Het parochiebestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Pastoor Peter Koen (voorzitter)
  • Dhr. Richard Martens (vice-voorzitter)
  • Dhr. Richard Spikker (secretaris)
  • Dhr. Marcel Bongers (penningmeester)
  • Dhr. Rene Urrutia (gebouwen)

Daarnaast is de heer prof. Harrie de Swart als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Heeft u vragen aan de leden van het kerkbestuur dan kunt die mailen naar kerkbestuur@emmausparochie.nl

Leiderschapsteam en Missionaire Parochie

Vlnr Annemarie Maenhout, Richard Martens, pastoor Peter Koen, Le-Xuan Tran, Thijs van Egeraat

Sinds 2023 geeft pastoor Koen leiding aan de parochie vanuit een team. Dat wil zeggen dat hij niet zelf alles bepaalt maar samen met het leiderschapsteam kijkt hoe de parochie met nieuwe activiteiten en voorstellen uitvoering kan geven aan het beleidsplan dat we hebben opgesteld. Het leiderschapsteam voegt diversiteit in kennis en ervaring toe en door onderlinge gesprekken komen we tot nieuwe ideeën en inzichten.

Leidraad bij dit proces zijn de boeken en inzichten van fr James Mallon en zijn Missionaire Parochie

Momenteel bestaat het leiderschapsteam uit de volgende personen:

  • Pastoor Peter Koen
  • Dhr. Thijs van Egeraat
  • Mevr. Annemarie Maenhout (catechiste)
  • Dhr. Richard Martens
  • Mevr. Le-Xuan Tran