De Emmausparochie is een grote parochie met een kleine kerk. Gevestigd in de nieuwbouwwijk Reeshof. Het kerkgebouw is toegewijd aan de H. Antonius van Padua. De parochie staat sinds 2021 onder de bezielende leiding van Pastoor Peter Koen.

In de Emmausparochie komen mensen van verschillende achtergronden samen om in eenheid geloof, hoop en liefde te delen.

 

Preventiebeleid

Als parochie NN volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/ 

In onze parochie is mevr. A. Heijmer aangesteld als vertrouwenspersoon. Haar contactgegevens hangen op het prikbord bij de ingang van de kerk.

 

Organisatiestructuur

Sinds 2023 geeft pastoor Koen leiding aan de parochie vanuit een team. Dat wil zeggen dat hij niet zelf alles bepaalt maar samen met het leiderschapsteam kijkt hoe de parochie met nieuwe activiteiten en voorstellen uitvoering kan geven aan het beleidsplan dat we hebben opgesteld. Het leiderschapsteam voegt diversiteit in kennis en ervaring toe en door onderlinge gesprekken kunnen we komen tot nieuwe ideeën en inzichten.

Momenteel bestaat het leiderschapsteam uit de volgende personen:

Pastoor Peter Koen

Dhr. Thijs van Egeraat

Mevr. Annemarie Maenhout (catechiste)

Dhr. Richard Martens

Mevr. Le-Xuan Tran

Parochiebestuur

Ons bestuur bestaat uit enthousiaste bestuurders die samen met de pastoor verantwoordelijk zijn voor de financiën en het beheer van het vermogen van de parochie. Zij vergaderen eens per maand.

Het parochiebestuur bestaat uit de volgende personen:

Pastoor Peter Koen (voorzitter)

Dhr. Richard Martens (Vice-voorzitter)

Mevr. Juliette van den Berg (secretaris)

Dhr. George Hermelijn (penningmeester)

Dhr. Rene Urrutia (gebouwen)

Heeft u vragen aan de leden van het kerkbestuur dan kunt die mailen naar pastoor@emmausparochie.nl

 

Volg ons: