De Emmausparochie is een grote parochie met een kleine kerk. Gevestigd in de nieuwbouwwijk Reeshof. Het kerkgebouw is toegewijd aan de H. Antonius van Padua. De parochie staat sinds 2021 onder de bezielende leiding van Pastoor Peter Koen.

In de Emmausparochie komen mensen van verschillende achtergronden samen om in eenheid geloof, hoop en liefde te delen.

Op deze pagina wordt binnenkort uitgelegd hoe de parochie als organisatie werkt.

Preventiebeleid

Als parochie NN volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Beleidspunten 2016

Diaconie

Sinds begin 2015 hebben we in onze parochie een fonds geopend, waarmee we mensen in de wijk kunnen ondersteunen bij een noodsituatie.

In de advent en veertigdagentijd wordt er gecollecteerd voor dit fonds, waardoor we in staat zijn om in te kunnen gaan op verzoeken om steun. Deze verzoeken kunnen op verschillende manieren worden gedaan. Het kan zijn dat iemand zelf in een acute noodsituatie komt en een vraag om hulp stelt, maar het is ook mogelijk dat mensen in de omgeving de nood zien en de situatie voorleggen.

Indien u dit fonds wilt ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage doen via de bankrekening van de parochie onder vermelding van ‘Antoniusfonds’.

Catechese

De gezinsdagen vragen om meer bekendmaking om de participatie te vergroten.

De Alphacursus wordt voortaan geheel verzorgd door de Goede Herderparochie.

De volwassencatechese blijft daar een follow-up voor.

Naast de kinderclub zijn er twee tienerclubs bijgekomen, voor jongens en meisjes, als vervolg op de vormselcatechese.

Liturgie

Met name in de sterke tijden (Advent/Kerst – Vasten/Pasen) willen we het gebedsaanbod intensiveren.

Er wordt op positieve wijze aandacht besteed aan de vorming van misdienaars, mede door een reisje in het voorjaar.

Spiritualiteit

Arno van Mullekom heeft dit werkveld overgenomen van Frans van Beers. Door publicaties, activiteiten en samenwerking met bestaande initiatieven helpen we mensen om hun geestelijk leven te ontwikkelen.

De herbonningsweekends voor mannen en vrouw gaan door, vanuit tevredenheid bij de deelnemers van vorige keer.

Vrijwilligers

“Aandacht biedt de kiem van een relatie; daaruit zal een mens opstaan.”™ (Andries Baart)

Naast de verjaardagskaart en kerstwensen vanuit de parochie, wil Le-Xuan Tran een luisterend oor bieden aan vrijwilligers. U kunt haar bereiken per telefoon of e-mail: 06-47598793,  tran_lexuan@yahoo.com

Evangelisatie

Eugène van Lierop is de nieuwe kracht voor dit werkveld. Vanuit zijn ervaring met de media en vanuit zijn geloof doet hij voorstellen om vanuit de parochie mensen dichter bij de kerk te brengen.

De evangelisatieacties rond Kerstmis en Pinksteren willen we voortzetten.

Organisatiestructuur

Hier vindt u een eenvoudig overzicht van de verschillende taken en verantwoordelijkheden in de parochie.

Organogram Emmausparochie

Pastoraatsgroep

Deze groep geeft advies voor het pastoraat en ondersteunt de pastoor bij de uitvoerende taken. De leden hebben elk een deelterrein waarop ze actief zijn: Toine Jansen (algemeen), Anne-Marie Maenhout (diakonie), Casparina Somers (vrijwilligers), en Arno van Mullekom (spiritualiteit). De post voor evangelisatie is nog leeg. Pastoor Schilder behartigt de terreinen van liturgie en catechese.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit enthousiaste bestuurders die samen met de pastoor verantwoordelijk zijn voor de financiën en het beheer van het vermogen van de parochie. Zij vergaderen eens per maand.

Naast de voorzitter pastoor Harm Schilder zijn er de secretaris, die met de voorzitter juridische zaken afhandelt en de communicatie van en met het bestuur behartigt, de penningmeester die verantwoording aflegt voor financiële transacties, en een bestuurslid dat zorg draagt voor de gebouwen en evenementen. Momenteel zijn er kandidaatsbestuursleden die ingewerkt worden.

Heeft u vragen aan de leden van het kerkbestuur dan kunt die mailen naar secretariaat@emmausparochie.nl

Volg ons: