De bisschoppen hebben in overleg met de regering besloten de coronamaatregelen ook in de kerken aan te scherpen. Dat houdt in dat wij helaas na 17.00 uur geen diensten meer mogen houden, maar ook geen koorrepetities of vergaderingen. Dit geldt helaas ook voor Kerstmis. Het besluit gaat de bisschoppen zeer aan het hart, maar zij herhalen dat de Kerk geen bron van besmettingen mag zijn. 

De avondmissen door de week van de donderdag en vrijdag zijn verschoven naar 9 uur in de ochtend. De vooravondmis van de zaterdag is verplaatst naar 16 uur in de middag.

Dit gaat al vanaf morgen in. Dus morgen zaterdag 4 december is er geen Mis om 19 uur maar om 16 uur in de middag.

Voor de komende weken is het rooster voor de Missen als volgt:

Zondag: 10 uur

Woensdag: 9 uur

Donderdag: 9 uur

Vrijdag: 9 uur

Zaterdag: 16 uur

Er is biechtgelegenheid voor of na de Missen. Verder zal de pastoor in de kerk aanwezig zijn op donderdagen van 17 uur tot 19 uur voor de biecht of om andere zaken te bespreken. Biechten is ook altijd mogelijk van 16.45 uur tot 18 uur in de kamer naast de ontmoetingsruimte van de Maranatha kerk aan de prof. Cobbenhagenlaan 19

Verder is de pastoor altijd te bereiken via pastoor@emmausparochie.nl om een afspraak te maken.

Volg ons: