Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor komend weekend:

 • De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Voor onze parochie betekent dit het volgende:
  • Bij het verplaatsen in de kerk vragen we u om een mondkapje te dragen. Als u zit mag het mondkapje weer af.
  • We moeten weer 1,5 meter afstand houden in de kerk. Daarom zullen we de ontmoetingsruimte weer bij de kerk moeten betrekken. 
  • We zullen bij de druk bezette Missen goed ventileren. Dat wil zeggen dat de buitendeur en de ramen open blijven en we zullen dan ook de klapdeuren openlaten. Dit is goed voor ieders veiligheid. 
  • Verder willen we u nogmaals op de basisregels wijzen: Ontsmet uw handen bij binnenkomst en bij klachten kunt u beter thuis blijven. Gezien de ongekend hoge besmettingscijfers zullen we gewoon voorzichtig moeten zijn. 
 • Zaterdag 20 november, op de vooravond van Christus Koning zal Deken Robert van Aken aan de jongeren die zich hebben voorbereid, het H. Vormsel toedienen. Bidden wij voor hen, dat zij ontvankelijk mogen zijn voor de Gave van de H. Geest.
 • Nog enkele weken, en dan vieren wij weer het feest van Sinterklaas. De Sint is voornemens onze parochie te bezoeken op zondag 5 december na de Mis van 10.00 uur. Hij zou het zeer waarderen indien de ouders van de kinderen die hierbij aanwezig zullen zijn een kort briefje inleveren waarop bepaalde bijzonderheden van het betreffende kind vermeld staan. Die informatie kan zeer nuttig zijn op het moment dat de Sint directe aandacht aan een kind gaat geven. Wilt u ervoor zorgen dat dergelijke briefjes uiterlijk 25 november in bezit zijn van het secretariaat?
 • Telefonische bereikbaarheid Vlaswiek: U kunt ons op de gebruikelijke tijden bereiken op het tijdelijk nummer:  06-20761316, of een bericht inspreken op de voicemail.

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

Volg ons: