Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • De maand oktober is toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. We bidden dan na de Mis op woensdag het Rozenhoedje en om 18.30 uur voor de avondmis op donderdag, vrijdag en zaterdag. Wij bevelen het rozenkransgebed van harte bij u aan! 
  • Zondag 17 oktober zullen wij in ons bisdom een begin maken met het spreken over de toekomst van de kerk. Op allerlei manier kunnen mensen meespreken over drie thema’s: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in kerk en samenleving.  Later wordt hierover nog tussen landen onderling gesproken en in oktober 2023 start er dan synode van de bisschoppen. Volgende week zullen we in de Mis nog in het bijzonder gaan bidden voor dit proces. Meer informatie is te vinden op de website van het bisdom: https://www.bisdomdenbosch.nl/luisteren-naar-wat-gods-geest-zegt/
  • Kerk in Nood heeft een wereldwijde gebedsmarathon door kinderen georganiseerd op maandag 18 oktober met als titel: Een miljoen kinderen  bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Voor opgave en informatie ga naar www.kerkinnood.nl/kinderen
  • Telefonische bereikbaarheid Vlaswiek: De Vlaswiek is helaas nog niet bereikbaar op het vaste telefoonnummer. U kunt ons op de gebruikelijke tijden bereiken op het tijdelijk nummer:  06-20761316, of een bericht inspreken op de voicemail.

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

 

Volg ons: