Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen van dit weekend:

  • De hele maand juni is toegewijd aan het Goddelijk Hart van Jezus. Er is een boekje beschikbaar met gebeden tot het Heilig Hart voor de hele maand juni
  • Zondag (4 juni) wil het parochiebestuur na de Mis graag het beleidsplan toelichten dat onlangs door de bisschop en de staf is goedgekeurd.
  • Zondag 11 juni is het Hoogfeest van Sacramentsdag
  • Dinsdag 13 juni vieren wij het Hoogfeest van de H. Antonius van Padua, patroon van onze parochie. Er is om 19.00u een H. Mis, met aansluitend koffie en thee. U mag iets lekkers meebrengen
  • Vrijdag 16 juni is het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus. We vieren dit in de Mis van 19.00u
  • Vrijdag 23 juni is om 20.00u de informatieavond voor het Vormsel voor kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan en voor kinderen die dan naar groep 8 gaan. Kinderen die graag meer willen weten over het Vormsel zijn van harte welkom, samen met hun ouders. Stuur dan even een mailtje aan pastoor@emmausparochie.nl zodat we weten wie er komt
  • Er liggen wat brieven klaar voor de ouders van de kinderen die aanmerking komen voor het Vormsel. Deze week moeten ze bezorgd worden. Als u mee wilt helpen met de bezorging zijn we daar heel erg mee geholpen.

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

Gebeden tot het H. Hart van Jezus in de maand juni

Volg ons: