Wanneer: Donderdag 27 juni van 16.00-19.00 uur
Waar: Giardino d’Italia, Huibevendreef 22, Reeshof Tilburg

Om niet geregisteerde vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseren ContourdeTwern, wijkraad Reeshof en de gemeente ook dit jaar weer een zomerborrel voor de niet-geregistreerde vrijwilligers.

We zijn te gast bij restaurant Giardino d’Italia van de familie van Beurden. Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om van 16.00 uur tot 17.00 uur deel te nemen aan een boswandeling in het Reeshofbos of een tuinwandeling op het terrein van de familie van Beurden.

De zomerborrel vindt aansluitend plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. Onze wijkwethouder Maarten van Asten zal de zomerborrel officieel openen. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om onderling kennis te maken, informatie uit te wisselen en te ontdekken waar kansen liggen voor samenwerking. Ook zijn er wijkpartners op het gebied van wonen, zorg en welzijn aanwezig.

In verband met de voorbereidingen willen wij graag weten hoeveel mensen er komen.

Wil je je daarom uiterlijk 17 juni via lia.karel@tilburg.nl aanmelden en daarbij a.u.b. aangeven of je: of deelneemt aan de boswandeling of deelneemt aan de tuinwandeling o alleen deelneemt aan de borrel van 17.00 uur tot 19.00 uur

Met zonnige groet,

Karin Galle, voorzitter wijkraad Reeshof

Marjolein de Graaff, teamleider ContourdeTwern,

team Reeshof Mark van Dolder

en Fleur Hubregtse, omgevingsmanagers gebiedsteam Reeshof, gemeente Tilburg

Volg ons: