In onze parochie zijn we al enkele jaren bezig met de ‘missionaire parochie’. Belangrijk hierbij zijn de inzichten van onder andere de Canadese priester James Mallon. De boeken en lezingen die hij gegeven heeft hebben gezorgd voor een wereldwijde beweging die ervoor moet zorgen dat de parochies in de westerse wereld weer tot leven gaan komen. Want we kunnen wel degelijk de parochies vernieuwen.

Inmiddels is er in onze parochie ongeveer een jaar een leiderschapsteam actief. Dit team assisteert de pastoor bij het nemen van de beslissingen. Belangrijk is dat de leden dezelfde visie delen op de parochie en het is belangrijk dat er diversiteit is in het team. Zo kunnen vraagstukken van verschillende kanten bekeken worden en zo ontstaan nieuwe inzichten. Het leiderschapsteam van de Emmausparochie bestaat nu uit pastoor Koen, Anne-Marie Maenhout die een zending heeft als catechist en Richard Marten, Le-Xuan Tran en Thijs van Egeraat.

De laatste paar sessies heeft het leiderschapsteam assistentie gekregen van Ferdinand von Degenfeld. Samen met hem hebben we een pilot gedaan van de missionaire parochie. Het gaat in die pilot om de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gebed echt het fundament wordt van heel het leven in de parochie?

Bij de pilot hoort een praktisch initiatief. Onlangs hebben we daar over vergaderd en we zijn tot de conclusie gekomen dat we de manier waarop de voorbede verloopt willen aanpassen. De voorbede heet eigenlijk het gebed van de gelovigen. Maar is het wel het gebed van de gelovigen als de pastoor zegt: we gebruiken dit boek met voorbereide teksten voor de voorbede. Hoe kan een pastoor nu bepalen wat het gebed is van de gelovigen? Het is het gebed van ons allemaal.

Daarom willen we de voorbeden uit het boek afschaffen en vervangen door uw eigen gebeden. Tijdens de Mis van 28 april hebben we hier al een mooie start mee gemaakt. De voorbede verloopt nu als volgt: de priester opent de voorbede met een inleidend gebed en daarna kan iedereen die een gebedsintentie heeft deze hardop voorbidden. Dat mag heel eenvoudig hoor. De Heer heeft zelf aangegeven dat we niet met omhaal van woorden mogen bidden. Voor de mensen die het niet gemakkelijk vinden om een zelf geformuleerd gebed voor te bidden moeten we nog een oplossing bedenken. Want de ene persoon ligt zoiets beter dan de andere persoon. Daarom zullen we ook een optie met briefjes mogelijk maken. Het is immers belangrijk dat voor alle belangrijke intenties gebeden kan worden.

Na de gebeden van de gelovigen is er een afsluitende intentie voor alle overledenen. Daarna leest de lector de misintenties voor. De misintenties zijn die intenties waar speciaal de Mis voor opgedragen wordt. Voor een misintentie wordt altijd een offer gegeven in de vorm van een geldbedrag. Na de misintenties bidt de pastoor dan nog het afsluitend gebed.

Als deze vernieuwing van de voorbede lukt dan is dat heel mooi. Dan raken we sterker verbonden met de Heer en met elkaar. We zijn immers een gemeenschap en in een gemeenschap bidt je voor elkaars intenties.

 

 

Volg ons: