Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Dit jaar is het 50 jaar gelden dat de Hasseltse kapel na een grondige renovatie weer in gebruik werd genomen. Om dit jubileum te vieren zijn er velerlei activiteiten. Een beknopt overzicht hiervan vindt u op het prikbord in de hal, of ga naar: https://www.hasseltsekapel.nl/agenda 
  • Op zondag 2 oktober start het nieuwe seizoen van Bachcantates Tilburg met een mooi concert in de Broekhovense kerk in Tilburg. Het concert begint om 16.30 uur. Zie voor nadere informatie de poster op het prikbord in de hal.
  • De gehele maand oktober, toegewijd aan Maria, bidden wij de Rozenkrans op zaterdag voor de Mis, om 18.30 uur, en op woensdag, donderdag en vrijdag na de Mis. Bidt u ook mee? Van harte welkom!
  • We willen als bestuur van de Emmausparochie graag dat de parochie een veilige plek is om te komen. Wij accepteren geen ongewenste omgangsvormen. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon gezocht en Anne Heijmer bereid gevonden hiervoor beschikbaar te zijn. Anne is arts en dus gewend aan vertrouwelijke gesprekken. De contact gegevens hangen vanaf deze week op het prikbord. 

 

Volg ons: