Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Onlangs zijn per mail en schriftelijk uitnodigingen verstuurd voor de informatieavond voor de Eerste H. Communie. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, en heeft u de brief niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar meenemen. Ze liggen voor u klaar op het tafeltje. De informatieavond is op vrijdag 18 november om 20.00u.
  • Binnenkort zullen wij ook uitnodigingen versturen voor de informatieavond voor het Vormsel. Normaal gesproken vieren we het Vormsel in de Emmausparochie eind november. Maar door teruglopende aantallen vormelingen willen we het Vormsel eenmaal in de twee jaar aanbieden. Dan is er (hopelijk) een grotere groep en dat is voor zowel ons als de kinderen fijner. We zullen daarom in september 2023 beginnen met de voorbereiding. De informatieavond staat gepland op vrijdag 16 juni 2023.
  • Op zondag 2 oktober start het nieuwe seizoen van Bachcantates Tilburg met een mooi concert in de Broekhovense kerk in Tilburg. Het concert begint om 16.30 uur. Zie voor nadere informatie de poster op het prikbord in de hal.
  • De gehele maand oktober, toegewijd aan Maria, bidden wij op woensdag na de Mis van 09.00u en ’s avonds om 18.30u, voor de Mis, de Rozenkrans. Het is een eenvoudig maar heel krachtig gebed. Bidt u ook mee? Van harte welkom! We bidden de komende maand speciaal voor de vrede in de Oekraïne. 
  • In Augustus heb ik in Antwerpen geconcelebreerd bij de Mis van de Egidius gemeenschap. Deze gemeenschap zet zich in voor de vrede en voor de armen en ze doen dat vanuit de overtuiging dat alles begint bij het gebed. Nu is de priester van Sant Egidio verhinderd op 2 oktober en ze hebben mij gevraagd om de Mis op te dragen. Dat is in de prachtige Carolus Borromeus kerk. Misschien zijn er wel mensen die graag een keer meegaan om de Mis daar mee te maken en om eens te kijken wat daar allemaal gebeurt. De Mis is om 17 uur op zondag 2 oktober in de Carolus Borromeus kerk aan het Hendrik Conscienceplein. Als je mee wilt gaan stuur dan even vóór woensdag een mail naar pastoor@emmausparochie.nl

Volg ons: