Tijdens de veertigdagentijd zamelt de Tilburgse Emmausparochie geld in voor ontwikkelingswerk op het Indonesische eiland Java. In samenwerking met Vastenactie hebben we een eigen project opgestart. De Tilburgse stichting ‘Yayasan Setetes Embun’, wat ‘Stichting Dauwdruppel’ betekent, heeft ons benaderd om in deze periode geld in te zamelen om een waterput te realiseren.

Op Java heeft de stichting al een kleuterschool gerealiseerd. In de droge periodes hebben de bewoners echter geen water voor hun dagelijkse werkzaamheden. De oplossing hiervoor is het slaan van waterputten, vooral op de hoger gelegen delen van het gebied.

In het gebied leven veel alleenstaande moeders met jonge kinderen die het oogsten van het rijst als enige inkomstenbron hebben. Het is vier maal per jaar oogsttijd en het loon van het werken op de rijstvelden bestaat uit een klein deel van de rijstoogst. Zij bewaren de rijst voor de tussenliggende periodes. Soms is er ook zeewier voor handen, maar verder is het voedsel te eenzijdig voor deze groep mensen. Geld voor gevarieerde voeding, gezondheidszorg en scholing is er nauwelijks. Gerichte (kleinschalige) investeringen kunnen evenwel het verschil maken en de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Plannen voor watervoorzieningen

Concreet wil stichting Yayasan een paar vaste waterpunten aanleggen, waarmee de lokale bevolking het hele jaar water kan tappen. Ook kan hiermee een bescheiden irrigatiesysteem worden aangelegd voor de rijstboeren in de omgeving. Daarnaast wil de stichting waterfilters aanschaffen om de armste bewoners gratis drinkwater te kunnen aanbieden. Op deze manier krijgen zij de kans op een gezonder bestaan met minder ziektes. In het verlengde hiervan hoopt de stichting een noodaggregaat te kunnen aanschaffen, zodat er altijd water opgepompt kan worden.

Door onze giften in de veertigdagentijd, kunnen wij bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied. Dit kan door midden van en donatie in de extra collecteschaal van de kerk, of via IBAN: NL21INGB0000005850 onder vermelding van 401851 of maak gebruik van de QR-code

Zie ook de website van de stichting (https://www.yayasansetetesembun.org) voor meer informatie over de werkzaamheden onder de armsten op Java

Volg ons: