believe

Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Tevens vervallen ook de beperkende regels voor het uitreiken van de communie. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.
  • Vanwege de versoepelingen van de Coronamaatregelen willen we graag het koffie drinken na de Mis op zondag weer opstarten. Dit kan alleen met een vast team van vrijwilligers, zodat niet steeds dezelfde personen elke week alles moeten doen. Als u op reguliere basis mee wilt helpen, dan is dat heel erg fijn. Neem dan even contact op met Anne-Marie Maenhout. Alvast hartelijk bedankt!
  • Woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd. De Mis met oplegging van het askruisje is om 19.00 uur. Er is dan geen Mis in de ochtend. Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding.
  • Tijdens de veertigdagentijd zamelt de Tilburgse Emmausparochie geld in voor ontwikkelingswerk op het Indonesische eiland Java. In samenwerking met Vastenactie hebben we een eigen project opgestart. De Tilburgse stichting ‘Yayasan Setetes Embun’, wat ‘Stichting Dauwdruppel’ betekent, heeft ons benaderd om in deze periode geld in te zamelen om een waterput  te realiseren.U kunt dit project steunen door uw bijdrage in de extra collectes of door een bedrag over te maken. Zie hiervoor de poster in de hal.

En laten we deze dagen extra bidden voor de wereldvrede.

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

Volg ons: