Beste parochianen,

  • Zondag 15 mei, op de dag van de heiligverklaring van de Zalige Titus Brandsma in Rome, zullen de kinderen die zich hebben voorbereid de Eerste H. Communie ontvangen in de Mis van 10.00 uur en van 12.00 uur. Laten we bidden voor de kinderen om een open hart om Jezus te kunnen ontvangen!
  • 5 juni is het Pinksteren. We willen daar dit jaar een groot feest van maken. De heilige Geest wiens komst we met Pinksteren vieren verenigt ons allemaal waar we ook geboren zijn. Tijdens de Mis zullen we liederen zingen gezongen in verschillende talen, het Onze Vader willen we in verschillende talen bidden en na de Mis willen we op het schoolplein samen genieten van hapjes en drankjes uit verschillende landen. Als u mee wil doen en kunt helpen om van het Pinksterfeest een groot succes te maken dan kunt u zich melden bij Laura Tran en Anne-Marie Maenhout. 

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

Volg ons: