Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor komend weekend:

  • In de meimaand, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, bidden we zoals gebruikelijk een half uur voor de avondmis en na de ochtendmis op woensdag en zondag de Rozenkrans. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden!
  • Woensdag 11 mei is de pastoor afwezig; pastoor Michiel Peeters neemt voor hem waar in de ochtendmis.
  • Zondag 15 mei, op de dag van de heiligverklaring van de Zalige Titus Brandsma in Rome, zullen de kinderen die zich hebben voorbereid de Eerste H. Communie ontvangen in de Mis van 10.00 uur en van 12.00 uur. Laten we bidden voor de kinderen om een open hart om Jezus te kunnen ontvangen!
  • In september wordt er vanuit de parochie de Goede herder een bedevaart naar Lourdes georganiseerd. Meer informatie hangt op het prikbord of via diaken Hans Vugs: j.vugs@parochiedegoedeherder.nl
  • Donderdag 12 mei willen we in de parochie de film Resurrection kijken. Deze film bekijkt het lijden sterven en verrijzen van de Heer vanuit het perspectief van de Apostelen. Wat gebeurde er met hen en hoe kwam het dat zij na de Hemelvaart van de Heer de prediking over gingen nemen? Hoe ontstond de Kerk dus. De film is zeer bijbel getrouw en past helemaal in de paastijd die we nu beleven. https://www.godtube.com/watch/?v=YZ7KPLNX
  • 5 juni is het Pinksteren. We willen daar dit jaar een groot feest van maken. De heilige Geest wiens komst we met Pinksteren vieren verenigt ons allemaal waar we ook geboren zijn. Tijdens de Mis zullen we liederen zingen gezongen in verschillende talen, het Onze Vader willen we in verschillende talen bidden en na de Mis willen we op het schoolplein samen genieten van hapjes en drankjes uit verschillende landen. Als u mee wil doen en kunt helpen om van het Pinksterfeest een groot succes te maken dan kunt u zich melden bij Laura Tran en Anne-Marie Maenhout. 

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

Volg ons: