Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor komend weekend:

  • Voor de vieringen op zaterdag en zondag kunt u zich aanmelden via   http://emmausparochie.nl/inschrijven
  • Zondag 12 september is er toch een Mis om 12 uur. Kapelaan Bryan van de Mortel is verhinderd voor de  Spaanse Mis in de middag. Daarom zal pastoor Peter Koen om 12 uur de Mis celebreren, grotendeels in het Nederlands. De muziek is wel van de Spaanstalige groep uiteraard. Iedereen is welkom om naar de 12 uur Mis te komen.
  • Op zondag 12 september wordt het nieuwe pastorale team voorgesteld in parochie  de Goede Herder, waarbij pastoor Robert van Aken geïnstalleerd gaat worden als pastoor. Hij is tevens de nieuwe deken voor het dekenaat Tilburg
  • Dinsdag 14 september is het feest van Kruisverheffing. Om 19.00 uur vieren we de H. Mis met aansluitend Aanbidding
  • Op vrijdag 17 september vieren wij dat onze parochiekerk 30 jaar geleden in gebruik is genomen. We beginnen deze avond met een plechtige Eucharistieviering om 19.00 uur. Deze wordt gecelebreerd door de nieuwe deken van Tilburg: Robert van Aken. Aansluitend is er een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes. U bent allen van harte uitgenodigd. Wel vragen wij u om zich hiervoor aan te melden met een link: https://emmausparochie.nl/events/parochiefeest-2021
  • Telefonische bereikbaarheid Vlaswiek: De Vlaswiek is helaas nog niet bereikbaar op het vaste telefoonnummer. U kunt ons op de gebruikelijke tijden bereiken op het tijdelijk nummer:  06-20761316, of een bericht inspreken op de voicemail.
Volg ons: