Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor komend weekend:

  • Met ingang van zondag 4 september gaan we iedere eerste zondag van de maand tijdens de Mis van 10.00 uur kinderwoorddienst doen. Dan is er voor de kinderen die dat willen een speciaal programma in de ontmoetingsruimte. Het evangelie wordt voorgelezen en besproken en er is een verwerkingsopdracht.
  • Iedere derde zondag van de maand is er een gezinsviering met liederen voor kinderen. De pastoor vertelt speciaal wat tijdens de preek voor de kinderen èn wie wil mag een extra taak doen tijdens de viering. Om extra goed mee te kunnen zingen, vind je op de website www.emmausparochie.nl  de liederen die we gaan zingen tijdens deze gezinsvieringen. Als je op de titel kunt klikken verschijnt er een filmpje op YouTube.
  • Woensdag 17 september is het feest van Kruisverheffing. We vieren dit in de Mis van 09.00u
  • Vredeswandeling (Walk of Peace) 2022: Op zaterdag 17 september wordt er op initiatief van de PAX-Ambassade van Vrede vanuit de Petrus en Pauluskerk weer een vredewandeling gehouden. De wandeling staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Onderweg besteden we op diverse plekken aandacht aan de nijpende situatie van Oekraïense vluchtelingen en we zamelen geld voor hen in. De wandeling begint op 17 september om 9.00 uur in de Pauluszaal waar we naar een korte documentaire gaan bekijken. Daarna gaan we op weg. De wandeling duurt tot ongeveer 12.15 uur. Meer informatie over de wandeling vindt u op de website www.raadvankerkentilburg.nl.
  • Op woensdag 21 september zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin een lezing geven over Vrede en recht. Hij gaat hierbij in op een vraagstuk dat door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dramatisch actueel is geworden: kan het recht vrede bewerkstelligen? Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lezing bij te wonen. Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9-11 Aanvang: 20:00 uur

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

 

Volg ons: