Graag vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Binnenkort krijgt u een uitgebreide brief maar ook langs deze weg willen we aandacht vragen. We zijn als parochie volledig afhankelijk van giften. We willen graag onze activiteiten uitbouwen en meer doen voor meer mensen, maar dat kan alleen als we voldoende middelen hebben.

Momenteel is er niet genoeg geld om het salaris van de pastoor en alles wat daarbij komt kijken te bekostigen. De Emmausparochie betaalt maar 20% van de kosten, 30% wordt opgehoest door de parochie De Goede Herder en 50% door het bisdom. Die steun gaat een keer wegvallen. Het zelf kunnen betalen van een priester is een teken van vitaliteit. Dus laten we bewijzen dat we vitaal zijn.

Daarom vragen wij u mee te doen met de Actie Kerkbalans 2023. U kunt uw maandelijkse of  jaarlijkse gift overmaken op rekeningnummer:

NL36 RABO 0185 2077 15 onder vermelding van ‘Actie  Kerkbalans 2023’.

Alvast heel hartelijk dank!

Het parochiebestuur van de Emmausparochie

 

 

Volg ons: