Veel gestelde vragen na aankondiging terugschalen naar maximaal dertig gelovigen bij vieringen.

Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Naar aanleiding daarvan zijn er in de parochies vragen gerezen, die zijn verzameld en in het hierbij te downloaden overzicht wordt daarop antwoord gegeven.

En verder: het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

Veelgestelde vragen

Geldt voor uitvaarten wel of niet de dertig-personenregel?

De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertig-personenregel. Parochies kunnen deze door de overheid toegestane uitzondering aanhouden. Dat betekent bij uitvaarten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

De bisschoppen spreken in hun bericht van vrijdag 9 oktober van dertig personen in een viering, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft het over dertig personen in totaal. Wat geldt nu voor de parochies?

Voor de parochies geldt wat de bisschoppen bekend hebben gemaakt, dus maximaal dertig gelovigen exclusief bedienaren.

Tellen kinderen wel of niet mee in het aantal van dertig?

Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnenruimtes tellen alle kinderen mee in het maximum aantal van dertig, ook kinderen tot en met 12 jaar tellen mee.

Als alternatief voor komende Allerzielenvieringen in kerken hebben parochies al eerder het idee opgevat om een korte viering in de openlucht op het kerkhof te houden, met in het achterhoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 oktober mag je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat dergelijke openluchtvieringen niet mogelijk zijn?

De overheidsrichtlijn voor bijeenkomsten buiten luidt inderdaad maximaal vier personen. De richtlijnen gelden voor tenminste twee weken, vanaf 14 oktober. Openluchtvieringen zijn in deze veertien dagen dus niet mogelijk. Het CIO adviseert om tot medio november het gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Allerheiligen en Allerzielen. Het wordt daarom afgeraden om nu openluchtvieringen in die dagen te plannen.

Wat betekent het voor de zondagsplicht als ik nu niet naar een eucharistieviering in mijn parochie kan?

Als het door omstandigheden onmogelijk is om deel te nemen aan de mis op zondag geldt dat u bent gedispenseerd van de zondagsplicht.

Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ontvangen?

Ja dat mag, met inachtneming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er gelden bovendien de regels bij pastoraat en bezoekwerk in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde weerstand, zoals deze in het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” van 10 juli jl. zijn opgenomen.

NB: Mochten er veranderingen komen in de bestaande maatregelen van de overheid, waardoor het
antwoord op bovenstaande vragen moet worden aangepast, dan volgt daarover zo spoedig mogelijk
informatie via onder meer www.rkkerk.nl.

(overgenomen van: https://www.bisdomdenbosch.nl/veel-gestelde-vragen-na-aankondiging-terugschalen-naar-maximaal-dertig-gelovigen-bij-vieringen/)

Volg ons: