Protocol Kerkgebouwen

RESERVEREN EN AANMELDEN

 • Maak een reserveringssysteem voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een plaats kan reserveren
 • Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder dan 100 personen dan wel door minder personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur.

Reserveren

Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur (zie het schema ‘reserveren en aanmelden’). Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via:

 • https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
 • https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
 • http://www.cioweb.nl

Doopsel

De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

 • De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt.
  Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van de
  dopeling te houden.
 • Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken (deze kan
  verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt.
 • Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.
 • Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.

Eerste Communie

 • De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd.
 • Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.

Vormsel

 • De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
 • De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het vormsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de vormeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. Dit kan worden bevorderd doordat de vormeling geknield is op een bidstoel, waardoor er meer afstand is tussen de gezichten van bedienaar en vormeling. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. De vredeswens na de zalving gebeurt niet door het geven van een hand.
 • Voor de zalving kunnen watten worden gebruikt.

Wijding

Een wijding is mogelijk conform nadere bepalingen die per bisdom door de diocesane bisschop zijn vastgesteld. Deze bepalingen bevatten voorzorgsmaatregelen die passend zijn bij het uitzonderlijke en het specifieke karakter van de wijding en bij de plaats waar en de omstandigheden waaronder de wijding plaatsvindt.

Volg ons: