Na een lange tijd van lock-down mogen we voorzichtig aan weer beginnen met de publieke Missen. Eerst nog met 30, later met 100 maar de grootte van onze kerk beperkt een hoger aantal deelnemers dan 40, omdat iedereen op 1,5 meter moet zitten. Maar gelukkig mogen we weer. We hebben gemerkt dat het echt een offer was voor u als gelovigen om niet samen te komen en de Heer niet te kunnen ontvangen. Daarom hebben we deze laatste week van mei hard gewerkt om de kerk weer
gebruiksklaar te krijgen. Velen hebben daar inmiddels bij geholpen en we zijn daar erg blij mee. Laten we er het beste van maken binnen de bandbreedte van de protocollen van de bisschoppen. Alles zal nog niet vanaf het begin helemaal perfect zijn maar de heilige Geest zal ons door deze periode loodsen. Ik zie er echt naar uit velen weer in de kerk te mogen begroeten!

Namens het parochiebestuur, kapelaan Peter Koen

Aanmelden Missen

Aanmelden is noodzakelijk om deel te nemen aan de Missen op zaterdag en zondag. Voor Missen door de week hoeft u zich niet aan te melden. Het aanmelden gebeurt bij voorkeur via een online formulier waarnaar via de website en via de mail een link gegeven wordt. Daarnaast is telefonisch aanmelden mogelijk op maandagen en donderdagen van 9.30 uur tot 11.30 uur via:

013-571 95 09

Voor de Missen op zaterdag avond en zondag 12 uur kunt u zich bovendien “abonneren”.

U kunt telefonisch of via secretariaat@emmausparochie.nl aangeven dat u graag iedere week naar die Mis komt en met hoeveel personen. De reservering start in het weekend van 6 en 7 juni.

Belangrijke aandachtspunten

De bisschoppen hebben drie protocollen opgesteld. Voor onze kerk en voor u als gelovige zijn de volgende zaken van belang:

  • Bij het arriveren bij de kerk komt u eerst iemand tegen die u vraagt naar uw welbevinden. Kom alleen naar de kerk als u gezond bent. Hoesten en niezen doen we in de ellebogen en we gebruiken papieren zakdoekjes.
  • De tweede persoon zal u helpen met het vinden van een plaats en zal u helpen met de looproute.
  • De looproute is gemarkeerd met voetstapjes. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk midden op het middenpad te lopen en niet vlak bij de banken.
  • Er zijn zitplaatsen gemaakt op ongeveer de helft van de banken. Deze banken zijn gemarkeerd met geel tape. We gebruiken de zijkanten van de banken niet om te voorkomen dat mensen die langslopen te dichtbij komen. Iedere bank heeft 6 zitplaatsen, te gebruiken door gezinnen en echtparen en door twee personen die alleen gekomen zijn. Zij zitten direct links of rechts van een gemarkeerde plaats.
  • Bij het kruisteken en het drievoudig kruisteken vóór het Evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
  • Helaas is het niet mogelijk om mee te zingen tijdens de Mis. Het meezingen veroorzaakt dat kleine deeltjes rond gaan zweven en zo kunnen we elkaar besmetten.
  • Bij de vredeswens geven we elkaar niet de hand maar maken we een kleine buiging naar elkaar.
  • Ook bij het branden van een kaarsje volgen we de 1,5 meter regel. Uit voorzorg zal de bidstoel bij Maria worden weggehaald. Een kaarsje kunt u aansteken door het kaarsje bij een reeds brandend kaarsje te houden. Lucifers en aanstekers liggen er niet.
  • Het drinken van koffie en thee na de Mis is voorlopig niet mogelijk.
  • Bij het verlaten van de kerk is het belangrijk om de 1,5 meter regel goed in acht te nemen.

Communie

Vanaf 14 juni mag er weer Communie uitgereikt worden. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden. Zo moeten eerst net als bij het binnengaan van de kerk de handen ontsmet worden met de desinfecterende gel. Bij het ter Communie gaan moeten we de 1,5 meter regel in acht nemen. Dat betekent dat we in een enkele rij naar voren zullen lopen en niet in een dubbele rij zoals we altijd gewend zijn.

De Communie kan ontvangen worden met een plexiglas wand als afscheiding. De priester zal met een schepje zoals rechts afgebeeld staat de heilige Communie zo eerbiedig mogelijk op uw hand leggen.

In de Missen vanaf 14 juni zullen we u vertellen hoe u na het ontvangen van de Communie weer veilig op uw plaats kunt komen.

Sponsoractie

Zoals u weet waren er enkele maanden geen parochianen bij de Mis. Hierdoor zijn we inkomsten misgelopen die we gewoon nodig hebben. Er waren geen collectes, minder misintenties, geen druk bezochte eerste Communie Missen en er is minder opbrengst van kaarsengeld.

De kosten zijn daarentegen gebleven, omdat er toch bijna dagelijks Missen waren. We moeten nu zelfs extra kosten maken omdat we extra spullen moeten aanschaffen vanwege de voorschriften.

Om u een idee te geven hebben we een lijstje gemaakt met benodigde spullen en de kosten.

Kies daarom iets uit wat u voor de parochie kunt betalen en maak het geld over naar:
Rabobank: NL36RABO 0185 2077 15.

U kunt natuurlijke ook onze nieuwe doneer-pagina bezoeken

Ontzettend bedankt!

Volg ons: