De bisschoppen hebben drie protocollen opgesteld. Voor onze kerk en voor u als gelovige zijn de volgende zaken van belang:

  • Bij het arriveren bij de kerk komt u eerst iemand tegen die u vraagt naar uw welbevinden. Kom alleen naar de kerk als u gezond bent. Hoesten en niezen doen we in de ellebogen en we gebruiken papieren zakdoekjes.
  • De tweede persoon zal u helpen met het vinden van een plaats en zal u helpen met de looproute.
  • De looproute is gemarkeerd met voetstapjes. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk midden op het middenpad te lopen en niet vlak bij de banken.
  • Er zijn zitplaatsen gemaakt op ongeveer de helft van de banken. Deze banken zijn gemarkeerd met geel tape. We gebruiken de zijkanten van de banken niet om te voorkomen dat mensen die langslopen te dichtbij komen. Iedere bank heeft 6 zitplaatsen, te gebruiken door gezinnen en echtparen en door twee personen die alleen gekomen zijn. Zij zitten direct links of rechts van een gemarkeerde plaats.
  • Bij het kruisteken en het drievoudig kruisteken vóór het Evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
  • Helaas is het niet mogelijk om mee te zingen tijdens de Mis. Het meezingen veroorzaakt dat kleine deeltjes rond gaan zweven en zo kunnen we elkaar besmetten.
  • Bij de vredeswens geven we elkaar niet de hand maar maken we een kleine buiging naar elkaar.
  • Ook bij het branden van een kaarsje volgen we de 1,5 meter regel. Uit voorzorg zal de bidstoel bij Maria worden weggehaald. Een kaarsje kunt u aansteken door het kaarsje bij een reeds brandend kaarsje te houden. Lucifers en aanstekers liggen er niet.
  • Het drinken van koffie en thee na de Mis is voorlopig niet mogelijk.
  • Bij het verlaten van de kerk is het belangrijk om de 1,5 meter regel goed in acht te nemen.
Volg ons: