Bisschop Gerard de Korte heeft kapelaan Peter Koen benoemd tot pastoor van de Emmausparochie te Tilburg. Op zondag 21 maart vindt de installatieviering plaats in de H. Antoniuskerk van Tilburg. Bisschop De Korte zal hierbij hoofdcelebrant zijn.

Peter Koen spreekt van een bijzonder moment waarop de benoeming kwam: exact drie jaar nadat hij te horen kreeg dat hij kanker had. Na succesvolle behandeling zijn de grootste zorgen intussen achter de rug. Halfjaarlijks zijn er medische controles en de vooruitzichten zijn gunstig. “Drie jaar geleden had ik dit niet kunnen bedenken,” vertelt de kapelaan met zichtbare dankbaarheid. “Ons leven ligt in de handen van God. In zijn handen heb ik mijn gezondheid steeds toevertrouwd.” Voor de parochie geeft zijn benoeming extra stabiliteit. “We zijn een jonge, diverse en hechte geloofsgemeenschap en we proberen op alle mogelijke manieren geloof, hoop en liefde te geven aan de inwoners van de Reeshof en andere mensen die zich bij onze parochie betrokken voelen.” Naast zijn functie als pastoor van de Emmausparochie blijft hij de parochie De Goede Herder ondersteunen.

Coronamaatregelen
De installatie van een pastoor is een vreugdevolle aangelegenheid die onder normale omstandigheden feestelijk gevierd wordt. Vanwege coronamaatregelen worden de feestelijkheden uitgesteld tot een moment dat dit weer mogelijk is. Dit betekent helaas ook dat niet alle belangstellenden aanwezig kunnen zijn bij de installatieviering. Een beperkt aantal mensen wordt hiervoor uitgenodigd. De installatieviering wordt gelivestreamd en is te volgen via deze website en het YouTubekanaal van de parochie. Ook kan worden aangesloten bij de viering van 12.00 uur, verzorgd door pastoor Michiel Peeters. Tot vrijdag 19 maart kan hiervoor worden aangemeld via het reserveringssysteem.

Volg ons: