Beste parochianen,

Ik ben dankbaar dat we gewoon door mogen gaan met de Missen met een maximum van 30 personen. We zijn nog bezig met het opnieuw tot stand brengen van een livestream. Een camera is inmiddels opgehangen aan de balk achterin de kerk. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent te livestream.

Dit zijn de mededelingen voor komend weekend:

  • Voor de Mis op zaterdag en zondag kunt u zich aanmelden via   https://emmausparochie.nl/inschrijven
  • Zaterdag vieren we tijdens de Mis van 19 uur het hoogfeest van de heiige Willibrord, degene die het geloof gebracht heeft in onze streken.
  • Zondag is er om 14 uur de Mis in het Spaans met als celebrant kapelaan Bryan van de Mortel.
  • Het team van Missio dankt u voor uw bijdragen voor het pauselijk Missiewerk.
    Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om een financiële bijdrage te doen aan de Wereldmissiemaand, dan kan dat nog altijd. Graag zelfs. U kunt uw bijdrage overmaken op het speciale rekeningnummer van Missio voor de Wereldmissiemaand: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. U kunt ook op een veilige manier uw bijdrage overmaken via onze website: www.missio.nl Veel dank!
  • Mededeling vanuit het Bisdom:
    Alle maatregelen van de RK Kerk blijven van kracht. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de site van ons bisdom. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd.

Met vriendelijke groet,

Kapelaan Peter Koen

Volg ons: