Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor het komend weekend:

  • De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn de Missen vanaf komende week weer om 19.00 uur. Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.
  • Woensdag 2 februari is het Feest van de Opdracht van de Heer, beter bekend als Maria Lichtmis. U kunt kaarsen meebrengen om deze te laten zegenen.De Mis is om 19.00 uur zodat zoveel mogelijk parochianen dit feest kunnen meevieren. Hiermee vervalt de mis van 09.00 uur. 
  • Vrijdag 4 februari starten we om 16.30 uur met de lessen voor de Eerste Communie. Mocht u nog een kind willen opgeven, stuur dan even een mailtje aan secretariaat@emmausparochie.nl
  • Zaterdag 5 februari gaan we een begin maken met de renovatie werkzaamheden van de Vlaswiek. De eerste twee weken gaan we grondig schoonmaken en de derde en vierde week willen we in de namiddag gaan schilderen. Voor iedere zaterdag zou het fijn zijn als er een of twee mensen mij zouden kunnen komen helpen. Ik heb achterin de kerk een lijst gelegd. U kunt mij ook even een e-mail sturen via pastoor@emmausparochie.nl. Als u komt helpen dan zal ik zorgen voor koeken en bij het schilderen voor wat eten. Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

Volg ons: