Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich aanmelden via http://emmausparochie.nl/inschrijven
  • Dit weekend is wereldwijd de jaarlijkse Roepingenzondag. Op deze dag wordt in het bijzonder gebeden voor nieuwe roepingen voor het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. In ons bisdom zijn er activiteiten om kennis te kunnen maken met de verschillende manieren om je leven aan God toe te wijden. Komende zondag is er tussen 14.00 uur en 15.30 uur een online ontmoeting om van een priester, een religieus en een echtpaar te horen hoe zij met de vraag rond hun roeping zijn omgegaan en er nu mee omgaan. Wil je meedoen?? Stuur dan een mail met een korte motivatie waarom dat je wilt deelnemen aan: roepingenzondag@gmail.com.
  • Van 3 mei tot en met 11 mei is de pastoor met vakantie. De Missen van woensdag 5 mei 9 uur en zaterdag 8 mei 19 uur en zondag 9 mei 10 uur gaan zeker door. Let op: de Mis van 12 uur op zondag 9 mei gaat niet door, maar u kunt wel inschrijven voor de Spaanse Mis van 14 uur met kapelaan Bryan van de Mortel. De overige Missen worden gecelebreerd door pastoor Michiel Peeters. Voor donderdag 6 mei 19 uur proberen we nog vervanging te regelen. Vrijdag 7 mei kunt u naar de kerk komen om samen de Rozenkrans te bidden.

Hartelijke groet,
Pastoor Peter Koen

Volg ons: