Beste parochianen,

  • Zaterdag 22 september om 13 uur is de doop van Jonathan Khayat de zoon van Rafy en Andreea. Velen van u kennen hen,  want ze bezoeken regelmatig de kerk in de Reeshof. Ik doop nu we twee Missen hebben op zondag op zaterdagmiddag. Na twee Missen kan ik helaas niet nog een doop erachteraan doen. Nu in ieder geval nog niet. Maar ik doe wat ik kan om een zo goed mogelijke gezondheid te krijgen.
  • Donderdag 27 augustus is er geloofscafe in de Petrus en Paulus kerk aan de Vierwindenlaan. Vanaf 19.15 uur is er inloop. Ik heb een flyer toegevoegd aan deze mail. Om 19.45 uur begint het inhoudelijke deel. Het inhoudelijke deel bestaat uit het bekijken van een stuk van een aflevering van de serie Catholicism. Dat duurt ongeveer een half uur waarna er in groepjes gesprekken zijn.
  • 3 september is de info avond voor de Alpha cursus. Deze is om 19.30 uur in de pastorie van het Heike. Er liggen kaartjes achterin de kerk met meer informatie.
  • In september zijn er in bijna alle Missen op zondag kinderen die hun eerste Communie gaan doen. Eén kind per Mis zal zijn of haar Communie doen. De Mis zal grotendeels zo gaan zoals we nu gewend zijn. Ongeveer de helft van de groep zal in september de Communie doen en de andere helft van de groep wil graag dat dit gebeurt tijdens een feestelijke Mis in het voorjaar. Of dat kan is nog onzeker. Of alles in september door kan gaan is ook onzeker. Maar laten we bidden dat het kan.
  • Inschrijven voor de Mis blijft noodzakelijk via www.emmausparochie.nl/inschrijven
Hartelijke groet,
Kapelaan Peter Koen
Volg ons: