Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Komende zondag, 30 april, is het roepingenzondag. Het thema van deze Roepingenzondag is ‘Draag Christus de wereld in’. Op het prikbord hangt een poster en er zijn gebedsprentjes. We bidden volgende week in de Mis om roepingen en er is in dat weekend een extra collecte.
  • Over ruim een week begint de meimaand, toegewijd aan Maria. We bidden op weekdagen na de Mis de Rozenkrans. We nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden
  • Zondag 28 mei vieren we het feest van Pinksteren! Tijdens de viering zullen er liederen zijn in verschillende talen en ook de lezingen zullen een internationaal karakter hebben. Na de viering is er een feest met hapjes uit verschillende culturen en er worden ook spelletjes verzorgd. Als u een bijdrage wil leveren aan dit feest door te lezen, te zingen, hapjes te maken of een spelletje te verzorgen, geef dit op via: ammaenhout@emmausparochie.nl

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

Volg ons: