Beste parochianen,

Vanwege de veranderde regels rondom het kerkbezoek krijgt u nu reeds de mededelingen voor komende weekend. Bovendien wil ik u attent maken op een activiteit die vandaag plaatsvindt in het centrum van Tilburg. Paul Spapens zal een lezing geven over Mariaverering in Tilburg. Meer informatie vindt u in de als bijlage ingesloten folder.
De mededelingen over dit weekend zijn als volgt:
  • Afgelopen maandag heeft justitieminister Grapperhaus kerken het dringende advies gegeven om het kerkbezoek per kerk te beperken tot 30 kerkgangers. Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen in het weekend de Mis mee te vieren vragen wij u om slechts gebruik te maken van 1 van de 3 opties op zaterdag en zondag. De bisschoppen gaan nog in nader overleg met de regering maar voor onze kerk is het belangrijk om ons aan die regel van 30 te houden. Veiligheid staat immers voorop.
  • Voor de Mis in het weekend kunt u zich aanmelden via  https://emmausparochie.nl/inschrijven
  • Op 18 oktober organiseert Kerk in Nood een internationale gebedsdag voor kinderen: Eén miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Het initiatief, dat in 2005 ontstond in Venezuela, steunt Kerk in Nood al enkele jaren van harte. Tijdens deze corona-crisis is hun gebed meer nodig dan ooit. Voor informatie zie www.kerkinnood.nl
  • Op zondag 18 oktober is het ook Missiezondag. Onze parochie ondersteunt jaarlijks het Pauselijk Missiewerk van Missio. Er zal op zaterdag en zondag hiervoor een 2e collecteschaal staan. Van harte aanbevolen!
  • Anne-Marie Maenhout heeft de afgelopen jaren heel wat cursussen en opleidingen gevolgd via het bisdom. Zij had al een taak als pastoraal assistent in de parochie. Maar nu heeft zij van de bisschop een zending ontvangen als catechist. Zij maakt nu ook deel uit van het pastorale team van de parochie. We zijn als parochie heel erg dankbaar voor haar voortdurende inzet en we hopen dat haar werk als catechist mag bijdragen aan de missie van de parochie.

Met vriendelijke groet,

Kapelaan Peter Koen

Volg ons: