Mededelingen 12 en 13 december

Beste parochianen,
  • Aanstaande maandag 21 december is er om 19 uur een avond van barmhartigheid. Deze avond is een mooie geestelijke voorbereiding op kerstmis. Tijdens deze avond is er aanbidding, gebed, getuigenis, er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening en er kan voor u gebeden worden. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Anne Theunissen. Om 20.15 uur sluiten we af met de heilige Mis.
  • Voor Kerstmis is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening tijdens de avond van barmhartigheid, op zondag tussen ongeveer 10 en 11 uur en op zondagavond in de Heikese kerk van 16.45 uur tot 18 uur.
  • Zoals u wellicht heeft vernomen, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er op Kerstavond geen vieringen kunnen worden gehouden samen met de gelovigen. De belangrijkste reden hiervoor is om de extra beweging van veel mensen tegelijk te voorkomen. Voor de vieringen in de Emmausparochie betekent dit helaas dat de kleuterviering en de Gezinsmis niet zullen doorgaan. De Nachtmis die gepland stond op 21:00 uur zal worden verplaatst naar 20:00 uur maar het is dus niet mogelijk om deze Mis bij te wonen in de kerk. De viering zal muzikaal worden opgeluisterd door een trio vanuit onze Spaanstalige groep. Deze Mis zal live worden uitgezonden op internet met meerdere camera’s. Ga voor deze livestream naar https://bit.ly/emmauskanaal.
  • De Kerstvieringen op Eerste en Tweede kerstdag zullen doorgaan zoals gepland en hiervoor kunt u zich opgeven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Dat is dus om 10 uur en 12 uur op eerste Kerstdag en om 10 uur op tweede kerstdag. Op zondag 20 december is er een Mis om 10 en 12 uur, om 14 uur is er de Filipijnse Mis en om 16.30 uur is er de Tridentijnse Mis.
  • Tenslotte zou ik u willen oproepen om vooral wél Kerstmis te vieren. Via de website www.vierkerstmis.nl kunt u zien wat de mogelijkheden zoal zijn om thuis Kerstmis mee te vieren. Op deze website zijn liturgieboekjes beschikbaar en verschijnt een doe-boek voor gezinnen.
  • Voor de Mis op zaterdag, zondag en 1e en 2e Kerstdag kunt u zich aanmelden via   https://emmausparochie.nl/inschrijven
 
Ik wens u allen ondanks alle Corona perikelen een zalig Kerstfeest toe. 
 
Hartelijke groet,
Kapelaan Peter Koen
Volg ons: