Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich aanmelden via   http://emmausparochie.nl/inschrijven
  • Tijdens de schoolvakantie zal de Mis op zondag om 12.00 uur per 24 juli tot en met de maand augustus komen te vervallen. Wel moet u zich nog inschrijven via de website. Ook blijven de hygiëne maatregelen en de 1 ½ meter maatregel gehandhaafd.
  • Zoals eerder aangekondigd is er in september een parochiefeest gepland. Inmiddels is de datum bekend: vrijdag 17 september na de Mis van 19.00 uur. Noteert u alvast deze datum in uw agenda! Nadere mededelingen over de wijze van aanmelden volgen te zijner tijd.

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

 

 

 

Volg ons: