Volgens mij is mijn man een van de oudsten van de Reeshof- parochie.

Hij is te Amsterdam geboren in 1930. Zijn ouders woonden in de binnenstad en toen Jaap 4 jaar was verhuisde het gezinnetje naar de buitenkant van de stad.

Omstreeks de eeuwwisseling (1900 ) had Amsterdam aan Berlage (bouwmeester ) de opdracht gegeven tot het ontwerpen  van het Huizen- Plan-Zuid. Zodoende ontstond er een nieuwbouw-wijk waar velen op af kwamen. 

In de 30er jaren was het voor de Joden onrustig in Europa. Er kwam al een vluchtelingen-stroom op gang. Velen kozen o.a. voor het “veilige” Nederland.  Ook de Fam. Frank was uit Duitsland vertrokken om te gaan wonen in  deze Amsterdamse nieuwbouwwijk. Er kwamen nieuwe scholen en winkels etc. Eén van die nieuwe scholen was de 6e Montessorischool. In 1934 ging de school voor het eerst open.  De kinderen Frank kwamen op deze school terecht maar ook Amsterdammer Jaap Soutendijk. Jaap was klasgenoot van Anne Frank totdat Anne naar de Joodse school  “ moest”.

Jaap is van een generatie die oorlog en onvrijheid heeft meegemaakt. Straks kunnen de verhalen niet meer doorverteld worden. Wat moeten we weten, wat moeten we doen om in vrijheid samen verder te leven?

De geschiedenis “Anne Frank” kennen we.

Een paar jaar geleden was er op tv een uitzending van de KRO : klasgenoten.

Een keer werden de klasgenoten van Anne Frank uitgenodigd. Overlevenden  uit Nederland  en anderen die nu in Israël, Canada, Zwitserland of Australië wonen kwamen naar deze reünie.( 11pers.) Ook Jaap en zijn vriend  als  Amsterdammers waren erbij. Er werden schokkende belevenissen verteld. Eén Joodse vriend van Jaap (zat niet op die school) is met zijn moeder teruggekomen. Zij hebben er nooit over gepraat. (trauma is te groot )

De montessori-school is nu vernoemd naar Anne Frank.

De oorlog was over maar ook Jaap moest aansterken . Hij heeft een tijdje bij een goede boerenfamilie in Papendrecht gewoond.

Zijn jeugd was voorbij . Nederland krabbelde op. Jaap ging economie studeren aan de Gemeentelijke UV van Amsterdam. Hij kon gewoon thuis blijven wonen natuurlijk.

Na het afstuderen kwam alsnog de dienstplicht. Hij zakte als enige voor het officiers -diploma, omdat hij geen geweer in elkaar kon zetten wat eerst uit elkaar moest.

Het leven werd weer aangenaam: Ajax en dat is zo gebleven. Oké, tegenwoordig  Willem II op de 2e plaats dan.

Na wat beginbaantjes kwam hij in Rotterdam terecht bij een Bank waar hij de regie kreeg over het geld.

Margreet woonde en werkte in Rotterdam. Op een zaterdag-avond hadden Margreet met zus en vriendinnen nog geen zin om naar huis te gaan. De katholieke dansclub was om half elf afgelopen met het Onze Vader als einde. Jaap was de hele dag in touw geweest met zijn Amsterdamse ouders  om de Zeeuwse Delta-werken te bekijken . Een bijzonder karwei in de 60er jaren. Hij had zijn ouders naar een hotel gebracht en had nog geen zin om naar zijn hospita te gaan. Het werd; Uitgaan in Rotterdam op het Hofplein.

Zo kwam het. Wij trouwden in 1962, een gemengd huwelijk in een katholieke kerk. Jaap was “niks”, kon niet ter communie .Daaruit voortvloeiend werd  ik  ook overgeslagen.( was de opvatting van de pastoor).

Wij kregen 3 kinderen ( 9 kleinkinderen ) en Jaap liet onze kinderen katholiek opvoeden.

Ons leven ging overwegend van een “leien dakje”.

We hebben hier en daar gewoond.(door het werk van Jaap ) De ene keer een gunstige tijd op de huizenmarkt, de andere keer zat Nederland in een crisis.

Het katholieke klimaat in Nederland in de 60/70er jaren was niet stimulerend door de secularisatie. De godsdienstlessen op de scholen kregen een andere inhoud , meer wereldoriëntatie.  Waar wij toen woonden werd de parochie-kerk al gesloten. ……….

Het Bankwezen van nu was in Jaap zijn tijd veel gewetensvoller.  Natuurlijk moet geld groeien . Maar Jaap heeft altijd voor een hoogstaande ethiek gestaan.  Er gold  een soort eed van eerlijkheid. 

Hij deed naast zijn gewone baan nog verschillende baantjes op vrijwillige basis o.a. enkele gerelateerde katholieke zaken.

  1. Als  ziekenhuis- bestuurslid heeft hij meegewerkt aan een fusie van 2 katholieke ziekenhuizen, wat veel troubles heeft gegeven, maar is goedgekomen.
  2. Jaap werd gevraagd door Pater Clemens Brenninkmeijer (Jezuïten orde).

Pater Clemens (ja C&A) hield zich bezig met veel financiële zaken, w.o. ook het pensioenfonds op Java van de katholieke onderwijzers. Of Jaap mee wilde beleggen. De Jezuïten hadden  in Indonesië veel scholen op gericht en meer.

Margreet is een keer mee geweest naar Semarang waar de Nederlandse Pater Leonard werkt . We hebben daar schooltjes bezocht.  Er wordt/ werd zuinig omgegaan met leermiddelen. Potloden en kleurpotloden werden tot klein aan toe geslepen, conventionele lesboeken die jaren mee gaan .             en ………….. 

We woonden een huwelijkssluiting bij in een kerkje waar de ramen natuurlijk open stonden. Dwars erdoorheen schalde de oproep tot gebed ,looft uwe Allah, uit de minaret van de moskee.

Voor o.a. vrijwilligerswerk heeft Jaap de Ridderorde van de Orde van Oranje Nassau ontvangen uit naam van Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Eind 1992 ging hij met pensioen en Margreet ging toen ook met pensioen. We volgden nog een aangeboden cursus  (op een kasteel ) m.b.t. het pensioen-leven samen.  Was helemaal niet nodig, het werden een paar vakantiedagen.

In de nieuwe eeuw 2000 gingen wij aan zee wonen in Ouddorp op Goeree Overflakkee.  De Hersteld- Hervormde kerk had een nieuw kerkgebouw voor 1200 leden laten bouwen toen ze zich afscheidden van de PKK . Wij katholieken telden slechts 25 leden en een mooie kapel, een deel van een boerderij. Vóór de diensten kwamen we elkaar tegen en groetten elkaar altijd vriendelijk.

Toen kwam het slechte nieuws. Onze schoonzoon kreeg een dodelijke hersentumor. Hij was verbonden aan de VU Tilburg en het gezin woont in Tilburg. De kinderen waren 3, 5, 7, 9 jaar oud. Er was dringend hulp nodig. Wij hebben tijdens de ziekte( 3 ½ jaar) in Tilburg een huis gehuurd. Margreet zocht contact met een kerk. Pastoor Schilder kwam in beeld. Hij ging een cursus geven: ”katholiek worden.”

“ Je hoeft je niet te bekeren hoor maar je kunt de lessen volgen”,zei hij .

Jaap was al zover meegegroeid dat hij de overstap maakte van agnost naar gelovige katholiek. Alleen het saaie cursusboek gaf slechts woorden.

Jaap heeft een grote verwondering over het bestaan; over de natuur, over het heelal, over het leven waarin een minutieuze materie, over de schepping . Je wordt vanzelf naar God geleid.  Waarom zou hij geen gebruik maken van de religieuze tradities?  Hij ervaart het als waardevol.

Hij is gedoopt, 1e H. communie gedaan en het Vormsel ontvangen door Pastoor Schilder op 14 april 2014 in de paaswake -mis.

Je hoort er nu bij;  werd gezegd. Maar dat wist hij .

Na korte tijd terug in Ouddorp, huis verkocht, hebben wij ons definitief gevestigd in Tilburg en aangesloten bij  de Emmausparochie.

Ik heb altijd 2 vragen op het eind: waar houd je van? waar houd je niet van?

een beetje vragen naar de voor mij bekende weg.

Wel >>alle Bach-muziek  en Ajax.            Niet >> uien en harde geluiden

PS. Ik begon met de herinnering aan opgejaagde mensen .Ik eindig met de realiteit van opgejaagde mensen .Niets verbeterd in 80 jaar. Droevig!

Volg ons: