Volgens mij is Elly de oudste dame van de Antonius-parochie. (die we meemaken in de kerk). Zij is in 1937 geboren in Druten. Bij de doop kreeg zij de namen mee; Elisabeth, Thecla, Maria, Hildegard. 

Wij gaan voor dit gesprek achter in de kerk bij Maria zitten . En vóór we beginnen staan we stil bij het recente overlijden van haar man  Ben op 2 febr. Op 8 febr.j.l. is hij begraven. Hij stierf als gevolg van een anorisma rond zijn hart, dat gepaard ging met hevige pijn. Elly zat naast hem te bidden en haar man reageerde wel, heel zwak. 

Haar man:

Zij hebben elkaar destijds gevonden in het restaurant van V&D in Eindhoven. Hij is geboren op Java (Jogjakarta ) en is protestant. “Protestant zijn “ gaf wel wat bezwaren bij haar ouders, maar ja………..  Elly volgde haar hart. Voor het huwelijk kregen zij dispensatie van de R.K. Kerk. En haar man beloofde de evt. kinderen katholiek op te voeden. Hij bleek diep- gelovig te zijn. Door een gebeurtenis in het bedevaartsoord Kevelaer liet Elly haar man nog meer in  H.Maria geloven. Ben geloofde in Haar als Moeder van God. Elly leerde hem, dat Maria ook onze Moeder is ,Voorspreekster bij God, Koningin van hemel en aarde enz. Ben had de foto van “de Maria van Kevelaer”, die Elly gemaakt heeft, ingelijst en op de kast gezet tussen andere dierbare foto’s.

Ook erkende hij de Paus , “wij dienen de Paus te gehoorzamen”,zei hij. Negatieve opmerkingen jegens de Paus kon hij niet waarderen..

Ook de Sacramenten erkende hij, b.v. het sacrament van de H. Eucharistie. Op een keer ging haar man voor Elly op onderzoek uit, een lastige hoge  trap op , om te zien of de kapel, die zij wilden bezoeken , open was. Hij zag daar de godslamp branden en vertelde, eenmaal beneden, verheugd : Hij is thuis. 

Hij heeft zich echter  laten uitschrijven bij de Nederlands-Hervormde kerk.

Zijn begrafenis werd o.a. bijgewoond door Deken  Merkx  en Pastoor Schilder.

Dat vindt Elly zeer bijzonder, zoveel “katholieke” aandacht

Haar jeugd:

Haar ouders waren katholiek en brachten dat ook over op Elly.  Zij heeft na 6 jaar een broer gekregen, die op 1e Kerstdag geboren is. Vader heeft, naast zijn werk, als tenor bij 2 koren gezongen. Elly heeft later ook bij deze koren gezongen. Moeder was verloskundige en heeft bijna heel Maas en Waal op de wereld helpen zetten.  Moeder was vaak weg ; op de fiets.

Door WO II verliep haar schooljeugd met problemen, een periode was de school zelfs gesloten, waardoor zij een jaar achterstand opliep. In 1950  ging zij naar kostschool in Vught omdat Druten geen MULO  had. (Mariaoord van de Zusters van het H.Hart ). Zij heeft dat als heel prettig ervaren.”eindelijk had ik gelijk een boel zusjes”. Toen zij 16 was had zij haar diploma. Zij wilde kleuterleidster worden. De opleiding sloot niet helemaal gunstig aan maar  toen zij 20 jaar was had zij haar diploma behaald en kreeg zij een aanstelling in Eindhoven. Door verhuizing van haar ouders ging zij mee naar Nijmegen en ging daar werken. In die tijd kreeg zij verkering en in 1967 trouwde het stel. Haar man werkte in Goes en daar kregen zij een flatje. Zij kregen een dochter; Esther.

Een joodse naam, toevallig? Later bleek, dat zij Joodse roots hebben, via vader. Doch dat gaat naar heel lang terug. Het blijkt dat een verre voorouder al om zijn Joods-zijn gediscrimineerd werd. (of bekeren of het land uit). Tijdens WOII  heeft dat geen gevolgen gehad voor Elly en familie.

Haar leven, hoe geleefd :

Zij kwamen later in Oudenbosch wonen. Haar man werd door omstandigheden  huisman en dat gaf Elly de gelegenheid tot werken. In Tilburg stond een katholieke- particuliere- school, de St. Jozef-school. Er waren weinig leerkrachten. De school kreeg geen subsidie. Elly Is daar gaan kijken en besloot  te gaan helpen; dit alles op vrijwillige basis. De directeur van de school doceerde op een veel te hoog niveau. Mede door Elly is het onderwijs aangepast op lagere- school -niveau. En zij gaf verschillende vakken. Zij heeft daar 5 jaar gewerkt.  Zij moest forensen Oudenbosch><Tilburg. Haar man heeft ook veel geholpen. In 1996 is zij gestopt. Een half jaar later werd de school opgeheven.

Elly vertelt een bizondere bijkomstigheid. Zij leed/ lijdt  aan een chronische ziekte met longklachten.  Precies in die 5 jaar verbonden aan de Jozef- school was de ziekte verdwenen.  Zij prijst de Heer. Zij is er van overtuigd, dat God haar stimuleerde. 

Zij kreeg een mooie afscheidsreceptie. Een 7 jarig jongetje had een cadeautje voor haar. Hij gaf een waxine- lichtje en daar omheen gerold een wensje . Hij had begrepen dat de juffrouw rust nodig had. Rust in Vrede stond er op. Daar moet Elly nog om lachen.( Deze jongen is later priester geworden.)

 Elly heeft ook enkele jaren lang meegeholpen met de 1e communie voorbereiding. Er deden altijd veel kinderen mee.( in onze kerk leeft het nu weer op. M.)

Elly is al jaren vice- voorzitter van : Apostolaat van Eerherstel. Dit apostolaat is begin vorige eeuw gesticht en is nog steeds aktief . Dit jaar geeft de abt van de Abdij te Vaals een lezing in Den Bosch.( de landelijke dag is op 1 juni en voor iedereen toegankelijk ) .

Tijdens het Christus-Koningsfeest j.l. had Elly gebedsplaatjes van dit apostolaat in de kerk neergelegd ,om mee te nemen. Elly heeft het plaatje “gemaakt”. Zij heeft daarover ook verteld in de kerk.

Het plaatje intrigeert mij. ( M.)Het toont een groot wit Hoofd van Christus met een gouden kroon(tje)  Het past maar net in het blauwe passe-partout. Het is een detail van een groot H. Hartbeeld, vermoed ik. In een reisgids kom ik het beeld toevallig tegen. Het beeld staat in Polen, Swiebodzin. Het is 36 m.hoog + een sokkel  (grootste beeld ter wereld tot 2011.) Christus staat met wijd-uitgespreide armen als Koning van hemel en aarde: Komt tot mij .

Toen Jaap en ik eens een cruise maakten passeerden wij net zo’n H.Hartbeeld op de kust van Madeira;   Christus met Zijn Gelaat richting zee. De kapitein meldde dat  wij binnen een paar minuten langs een H.Hart beeld zouden varen. Alle mensen naar bakboord. Toen gaf de kapitein 3 lange stoten : ontroerende belevenis.

De leden van het Apostolaat zetten zich in om de H.Hart- devotie een grote plaats te geven in de kerken.  Op die manier wil men de H. Hartverering bevorderen. Wij moeten ons bewust blijven van de grote liefde van Christus voor ons, legt Elly uit. De oorsprong is gebaseerd op een wonder. Christus heeft Zijn Heilig Hart getoond aan Margaretha Maria Alacoque met de opdracht, de verering van het H.Hart te propageren. Om de beledigingen te herstellen die het H.Hart van Jezus zijn aangedaan. En om herstel te verkrijgen van de christelijke levensbeginselen. Door toedoen van M.M. Alacoque werd het feest van het H.Hart ingesteld. 

God renoveert:

Dit ontlokt een tikkie brutale reactie bij Elly:” renoveren? slopen en opnieuw beginnen”. Zij verzacht het. Dat komt omdat zij zich zorgen maakt over de ontwikkelingen in de kerk, de snelle ontkerkelijking. Zij vertelt een voorval in Nederland. Daar is een hele parochie overgestapt op een Zen-stroming volgens een Boeddhistische leer. Daar is God verdwenen. Deze kerk was oorspronkelijk een katholieke kerk.

Met moslims heeft ze geen moeite. Zij vereren God die Allah genoemd wordt. Zij heeft wel contact gehad met moslims, met hun eetgewoonten e.d.( Wij kennen allemaal wel een aardige moslim M.) Natuurlijk verwerpt zij het extremisme in de Islam.

Mijn 2 vragen op het eind: 

1 Waar houd je van?

Ik houd van het leven, ondanks het gemis van mijn Ben. Paus Benedictus heeft eens gezegd; iemand die gelooft is nooit alleen.

Elly houdt van Duitse Alpen-muziek vooral wanneer zij de zangeres Monica Martin hoort. Deze zangeres zingt van alles. Af en toe gaat Elly naar een concert van haar. Zij is lid van de fan-club. 

Elly wil nog even toevoegen, dat zij veel steun heeft aan Juliëtte. 

2 Waar houd je niet van?                          

Niet van mensen die anderen pijn doen.

Ik geef haar als dank een afbeelding van het H.Hart-beeld in Polen.

Volg ons: