Beste Parochianen.

Dit zijn de mededelingen voor de Goede Week en Pasen:

  • Iedere zondag bidden we na het koffiedrinken de Rozenkrans voor de vrede in Oekraïne en in de wereld. Doet u ook mee?
  • Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken voor het schoonhouden van onze kerk. Momenteel is dat iedere maandag van 09.00u tot 11.00u, inclusief koffiepauze. Het zou eventueel ook kunnen op donderdag of vrijdagochtend, zelfde tijd. U kunt zich opgeven bij Richard Oosterlaar of bij Casparina Somers
  • Het programma voor de Goede Week en Pasen ligt op het tafeltje achterin de kerk en het staat op de website. Enkele programmapunten lichten we nog even toe:
  • Maandag 11 april is de Avond van Barmhartigheid, met lofprijzing, een inleiding, Aanbidding en gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, om met een schone lei op te gaan naar het Paasfeest.We sluiten af met een Eucharistieviering. 
  • Dinsdag 12 april is er een Mis om 19 uur. Na de Mis is er geen aanbidding vanwege de repetitie van de Emmauszangers. 
  • Woensdag 13 april is om 19.00 uur de Chrismamis in de Sint Jan in Den Bosch. Tijdens deze viering worden de oliën gewijd voor het toedienen van het doopsel, vormsel en ziekenzalving. Priesters en gelovigen van het Bisdom worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het zou mooi zijn als ook parochianen van de Reeshof hier naartoe gaan. Regelt u dan alstublieft onderling het vervoer. U kunt beslist met iemand meerijden!
  • Op Goede Vrijdag zijn er twee manieren om met ons de Kruisweg te bidden: De Levende Kruisweg; dit is een korte voettocht met het kruis, waarbij onderweg de staties worden overwogen. Daarnaast is de traditionele Kruisweg in de kerk, o.a. voor mensen die minder goed ter been zijn. Verder is het mogelijk om bij de plechtigheden van Goede Vrijdag die om 19 uur beginnen bloemen mee te nemen om bij het Kruis neer te zetten. 

Hartelijke groet,

Pastoor Peter Koen

Volg ons: