Beste parochianen,

In deze hitte is het fijn dat we in een redelijk koele kerk bij de Heer tot rust kunnen komen. Zorg goed voor u zelf de komende dagen! Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:

  • Laten we samen proberen om hier in de kerk wat betreft de Corona regels niet te verslappen. Laten we het volhouden. Op heel veel plaatsen gebeurt dat niet meer en dat is risicovol. Als we de banken goed schoonmaken, afstand houden en onze handen ontsmetten dan is het bezoek aan de kerk verantwoord. En als u ziek of verkouden bent: laat u testen he.
  • En daarom is het nog steeds goed om te reserveren voor de Mis via www.emmausparochie.nl/inschrijven
  • Op zaterdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming tijdens de Mis van 19 uur. Dan vieren we dus niet de vooravond van de zondag maar het Maria hoogfeest. Het is goed om op die dag stil te staan bij het leven van onze Moeder die voor ons zoveel doet en gedaan heeft.
    Hartelijke groet,

Kapelaan Peter Koen

Volg ons: