Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor de vierde zondag van de Advent.

  • Tijdens de Advent gaan we met de kinderen een sociaal project doen, waaraan ook de parochianen mogen meedoen. De kinderen gaan kerstpakketjes maken voor mensen uit de buurt. Parochianen kunnen hiervoor vanaf komend weekend houdbare en ook wat luxere levensmiddelen meebrengen. 
  • 18 december vieren we na afloop van de gezinsmis de Posada Navidena. Met de speciale gezangen willen we aan de heilige familie een plek geven omdat er toen zij op reis waren voor hen geen plaats was in de herberg. Na het zingen is er een feestelijke bijeenkomst en voor de kinderen is er uiteraard de Pinata. 
  • Woensdag 21 december is om 19.30 uur de Avond van Barmhartigheid ter voorbereiding op het Kerstfeest. Er is dan gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. U kunt ook voor zich laten bidden. We vieren ter afsluiting de H. Mis. Wij hopen dat velen van u op deze uitnodiging zullen ingaan om het hart voor te bereiden op de komst van Jezus. De ochtendmis van 09.00 uur vervalt.
  • Op donderdag 22 december bent u van harte welkom op een gezellige Kerstmiddag. We beginnen om 13.30 uur met koffie/thee met iets lekkers erbij. Daarna kunt u een kerstversiering maken. Wij zorgen voor de benodigde materialen. U kunt zich opgeven bij Anne-Marie, ammaenhout@emmausparochie.nl. 
  • Achterin de kerk liggen flyers van het programma met Kerst klaar om mee te nemen.

Tot slot nog het gebed dat de religieuzen als noveengebed hebben gemaakt voor de zieke bisschoppen Liesen en Smeets. Het is niet alleen voor hen maar voor alle zieken die we kennen en in het bijzonder ook voor enkele zieke parochianen. Daarom stuur ik u de tekst op zodat u dit als u wilt kunt bidden:

Voorbede voor bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen om dagelijks te bidden van 17 tot en met 24 december.

Goede God, U die ons liefhebt en ons vraagt elkaar lief te hebben:

wij bidden U voor de bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen.

Bekommer U om uw dienaars, heb medelijden en bescherm hen.

Wij vragen om genezing en innerlijke vrede.

 

Richt hen op door uw kracht en troost hen met uw steun.

Sterk hen en ons allen in het geloof dat wij geborgen zijn in uw liefde.

Blijf hen nabij en laat ons zien – ook in ziekte en bij verdriet –

dat U uiteindelijk alles ten goede keert en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

 

Zo bidden wij voor deze bisschoppen en voor alle zieken en mensen in nood,

op voorspraak van Maria en alle heiligen.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden, om de mensen te verlossen,

de zieken te genezen en die ons menselijk bestaan heeft willen delen, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

 

 

 

 

Volg ons: