Mededelingen 30 en 31 januari 2021

Beste parochianen,

Dit zijn de mededelingen voor dit weekend:
  • Wij zoeken nog enkele vrijwilligers om mee te helpen met de bezorging van de brieven voor de Actie Kerkbalans. Deze liggen in de Ontmoetingsruimte op tafel, gesorteerd op straatnaam. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
  • Op 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Er is dan een Mis om 19.00 uur.
  • Op woensdag 3 februari viert de kerk het feest van de H. Blasius. Na de Mis zal de Blasiuszegen gegeven worden. Vanwege Corona zal dat wel een algemene zegen zijn op het einde van de Mis.
  • Vrijdag 5 februari is er weer een Mis, zoals de laatste weken gebruikelijk is  om 19 uur.
  • Zaterdag 6 februari houden we om 18 uur de paradura del niño. Dit is een katholiek gebruik uit Venezuela. Het kindje Jezus wordt op een doek gelegd en vier mensen houden deze doek vast. Meestal is dat bij  mensen thuis en in Venezuela wordt het kindje Jezus van huis naar huis gedragen. Het kan vanwege corona niet om het bij mensen thuis te doen dus nu doen we in de kerk. Tijdens de paradura wordt er speciaal gebeden voor de gezinnen en er zijn speciale gezangen (https://youtu.be/rIyQeGRq0Js). Na de paradura is er rozenkransgebed en daarna is er om 19 uur de heilige Mis zoals gebruikelijk. 
  • Al jaren is het mogelijk om in de Heuvelkerk de Heer te aanbidden. Steeds meer mensen hebben ons gebed nodig, de kerk heeft steeds nadrukkelijker het gebed nodig dus als u in het centrum bent, loop even naar binnen en groet de Heer die aanwezig is in de kapel die bereikbaar is via het portaal van de Heuvelkerk.
  • Op 17 februari is het alweer Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd ter voorbereiding op Pasen. Wilt u weer uw oude palmtakjes meebrengen naar de kerk? Deze worden verbrand en gebruikt voor de asoplegging.
  • Voor de Mis op zaterdag en zondag kunt u zich aanmelden via de Agenda
Met vriendelijke groet,
Kapelaan Peter Koen
Volg ons: