Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Op zaterdag 29 januari organiseert studentenkerk Maranatha weer een Cobbenhagen Avond. Ditmaal betreft het de presentatie van het boek “Je leven geven voor het werk van een Ander”, van Luigi Giussani. Het wordt gepresenteerd door Reinout Wibier, hoogleraar aan de universiteit, en studentenpastor Michiel Peeters. De…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Zaterdag15 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans. Er moeten nog veel enveloppen worden bezorgd. Deze staan op straatnaam gesorteerd en gebundeld klaar in de ontmoetingsruimte. Wij zouden het erg op prijs stellen als u wilt helpen met de bezorging! Als iedereen wat meeneemt voor de eigen…

Beste parochianen, Langs deze weg wens ik u allen nog een gezegend nieuw jaar. Dit zijn de mededelingen voor het komende weekend: Vrijdag 14 januari is om 20.00 uur de informatieavond voor de ouders van communicanten. We gaan dat toch in de kerk laten doorgaan om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben opgegeven…

Beste parochianen, Ik wens u allen een goed einde van 2021 en alvast een gezegend nieuw jaar. Tot ziens in 2022! Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Zondag 2 januari is het Hoogfeest van de Openbaring des Heren, ofwel Driekoningen. Er zullen dan ook weer Huiszegenkaarten beschikbaar zijn. De pastoor heeft met tussenpozen in…

Beste parochianen, Ik wens u allen een zalig Kerstfeest toe! Dit zijn de mededelingen voor Kerstmis: Op kerstochtend en op zondag 26 december, het feest van de heilige Familie  zijn de Missen om 10.00 uur.  Op zondag 26 december is er om 14.00 uur de Filipijnse Mis. Volgende week is er op dinsdag 28 december…

Beste parochianen, We zitten helaas weer in een hele strenge lockdown. De bisschoppen hebben in overleg met de staat weer wat aanpassingen gedaan voor wat betreft het corona beleid voor de kerk. De richtlijnen zijn hier te lezen. Samengevat betekent dit het volgende: – geen bijeenkomsten en Missen na 17.00 uur – maximum aantal personen…

Beste parochianen, Een week voor kerst verkeren we in onzekerheid over de manier waarop we Kerstmis kunnen vieren. Houdt daarom de website goed in de gaten voor de nieuwste wijzigingen van het programma. Ideaal is het niet maar het is nu eenmaal de realiteit. Dit zijn de mededelingen voor de vierde zondag van de Advent:…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor de derde zondag van de Advent: Voor de vieringen op zondag vragen wij u zich weer via de website aan te melden, zodat we zicht hebben op de aantallen mensen in de kerk.  Zondag 12 december houden we na de Mis de Posada Navideña. Al zingende gaan we…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend: Woensdag 8 december is het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. We vieren dit feest in de Mis van 09.00 uur. De bisschoppen van Nederland hebben gezamenlijk besloten de coronamaatregelen ook in de kerken aan te scherpen. Dat houdt in dat wij helaas na 17.00 uur geen…

Page 1 of 81 2 3 8
Volg ons: