Beste parochianen, In deze hitte is het fijn dat we in een redelijk koele kerk bij de Heer tot rust kunnen komen. Zorg goed voor u zelf de komende dagen! Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Laten we samen proberen om hier in de kerk wat betreft de Corona regels niet te verslappen. Laten…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: 9 augustus vervalt de Mis van 12 uur. Ik ben op die dag na de Mis van 10 uur verhinderd. Maar het is midden in de zomer dus ik verwacht dat het met de drukte mee zal vallen en anders kunnen er misschien een paar mensen…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: 9 augustus vervalt de Mis van 12 uur. Ik ben op die dag na de Mis van 10 uur verhinderd. Maar het is midden in de zomer dus ik verwacht dat het met de drukte mee zal vallen en anders kunnen er misschien een paar mensen…

Voor dit weekend zijn er de volgende mededelingen: Dit weekend is voorlopig het laatste weekend dat we kunnen uitzenden via internet. De spullen die in de kerk staan zijn allemaal geleend van Mathijs Vinken. Namens het parochiebestuur wil ik Mathijs hier hartelijk voor bedanken. Ze hebben hier echt iets van drie maanden gestaan. We denken…

De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar. De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel…

Beste parochianen, Er zijn weer enkele versoepelingen opgenomen. De veranderingen staan in een document van de bisschoppen dat ik als bijlage heb meegestuurd in deze mai. Voor onze gemeenschap verandert er tijdens de Missen niet veel. Ik kan met in achtneming van enkele maatregelen wel weer gaan dopen. Koorzang is vanwege de beperkte ruimte in…

Aanmelden is noodzakelijk om deel te nemen aan de Missen op zaterdag en zondag. Voor Missen door de week hoeft u zich niet aan te melden. Het aanmelden gebeurt bij voorkeur via een online formulier waarnaar via de website en via de mail een link gegeven wordt. Daarnaast is telefonisch aanmelden mogelijk op maandagen en…

Na een lange tijd van lock-down mogen we voorzichtig aan weer beginnen met de publieke Missen. Eerst nog met 30, later met 100 maar de grootte van onze kerk beperkt een hoger aantal deelnemers dan 40, omdat iedereen op 1,5 meter moet zitten. Maar gelukkig mogen we weer. We hebben gemerkt dat het echt een…

De bisschoppen hebben drie protocollen opgesteld. Voor onze kerk en voor u als gelovige zijn de volgende zaken van belang: Bij het arriveren bij de kerk komt u eerst iemand tegen die u vraagt naar uw welbevinden. Kom alleen naar de kerk als u gezond bent. Hoesten en niezen doen we in de ellebogen en…

Volg ons: