Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend. Ik wens u allen een hele mooie voorbereiding op Pinksteren.

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich aanmelden via https://emmausparochie.nl/inschrijven Paus Franciscus heeft de Kerk opgeroepen gedurende de gehele meimaand wereldwijd dagelijks de Rozenkrans te bidden opdat de pandemie moge worden beëindigd. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich aanmelden via https://emmausparochie.nl/inschrijven Dit weekend is wereldwijd de jaarlijkse Roepingenzondag. Op deze dag wordt in het bijzonder gebeden voor nieuwe roepingen voor het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. In ons bisdom zijn er activiteiten om…

Beste parochianen, Zalig Pasen! Dit zijn de mededelingen voor dit weekend: Met Pasen is de film Resurrection verschenen. De film gaat vooral over wat er gebeurde na het lijden en sterven van de Heer. Het gaat over de verrijzenis, over de verschijningen van de verrezen Heer en over de Apostelen die hun zending krijgen en…

Normaal begint de Paaswake altijd na zonsondergang. Vanwege de avondklok werd het paasvuur al om 18:45 uur ontstoken, in de volle zon. Gedurende de viering maakte het wereldse zonlicht langzaam plaats voor het Licht van Christus. Zalig Pasen!

Beste parochianen, De inhoud van de digitale Corona Kruisweg heeft nog niet aan actualiteit ingeboet. Indien u niet naar de kerk kunt komen deze middag dan kunt u de Kruisweg digitaal meebidden:

Maandag 29 maart is er een Avond van Barmhartigheid in de Emmausparochie. Er is aanbidding, biecht gelegenheid, iemand geeft een getuigenis en parochianen kunnen voor u bidden. De avond wordt met prachtige zang begeleid door Anne Theunissen-Wouters. We sluiten af met de h. Mis. De avond begint om 18.30 uur zodat iedereen weer op tijd…

Beste parochianen, Dit zijn de mededelingen voor komend weekend. Laten we samen met de Heer zijn lijden, sterven en verrijzen gaan vieren in de komende week. Voor alle vieringen vanaf Witte Donderdag moet u zich aanmelden via de Agenda Maandag 29 maart is de Avond van Barmhartigheid gepland, met o.a. Aanbidding, biechtgelegenheid, de mogelijkheid om…

Op zondag 21 maart 2021 werd Peter Koen door bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch in geïnstalleerd als pastoor van de Emmausparochie. De viering is hier terug te kijken via het YouTubekanaal van de parochie.  

De Installatie Mis gecelebreerd door mgr. De Korte is te volgen via deze link

Page 1 of 41 2 3 4
Volg ons: