Op zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest. We willen daarbij de rijkdom aan culturen en talen in onze parochie zichtbaar maken in de zang, de lezingen en gebeden.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Ook willen we elkaar beter leren kennen door het spelen van diverse spelletjes.

Als u hieraan wilt bijdragen met een hapje of drankje uit het land van uw herkomst, dan kun je dat doorgeven aan Anne-Marie (ammaenhout@emmausparochie.nl).