Beste parochianen,

Langs deze weg wil ik graag aandacht vragen voor de actie Kerkbalans. Tijdens de actie Kerkbalans proberen we geld op te halen voor onze parochie. We staan als Emmausparochie voor een financiële uitdaging. Want we zitten in een kwetsbare positie omdat de parochie niet in staat is om zelf een priester te bekostigen. Het bisdom en de parochie de Goede Herder springen nu nog bij. Maar je hebt als parochie naar de toekomst toe weinig bestaansrecht als je niet zelf een eigen priester kunt bekostigen.

Nog belangrijker dan de eerder genoemde kwestie is de betekenis van de actie Kerkbalans voor ieder persoonlijk. Want het gaat hier om de vraag: wat is voor mij belangrijk? Iets dat je belangrijk vindt komt terug op je rekeningoverzicht iedere maand. Dat gebeurt bij veel mensen ook met de sportclub of met een ander goed doel.

Daarom zou ik u willen vragen: kijk wat u maandelijks kunt missen. Wat is de parochie u waard? Hoe belangrijk is voor u het feit dat we in de Reeshof kunnen samenkomen om de Heer en elkaar te ontmoeten?

Als u iets wilt geven dan kan dat via het formulier op de speciale pagina van de website voor de actie Kerkbalans. Click hiervoor op deze link.

Ik dank u namens het parochiebestuur hartelijk voor uw gift.

Pastoor Peter Koen

 

 

 

Volg ons: