Tarieven Parochie

Het voeren van een parochie kost veel geld. Zo moeten ook wij gewoon betalen voor zaken als onderhoud van ons kerkgebouw, gas-water-licht en internet.

Gelukkig kunnen we bouwen op onze parochianen, die onder andere via deze website hun gemeenschap steunen door geld te schenken en te doneren.

De onderstaande bedragen voor concrete diensten zijn de bedragen die door het Bisdom ‘s-Hertogenbosch worden geadviseerd.

Misintentie10,00
Doop60,00
Voorbereiding en Viering 1e H. Communie80,00
Vormsel80,00
Huwelijk400,00
Uitvaart in de kerk500,00
Crematie met priester400,00
Bij uitvaart een kort gebed aan het einde in
het crematorium of op de begraafplaats (absoute)
100,00
Ziekenzalving*50,00
* Dit bedrag zal van de uitvaartkosten worden afgetrokken als de parochie wordt betrokken bij de
uitvaart.

Een misintentie is een gebedsintentie. Bijvoorbeeld voor een overledene, een zieke, een vriend(in) in problemen, uit dankbaarheid, enz. De opgegeven intentie wordt tijdens de viering bij de voorbede afgelezen.

Het is een goed gebruik om voor een opgegeven misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Men vraagt wel eens: hoeveel kost een misintentie? De intentie kost niets, maar de parochie vraagt van u, wanneer u een intentie opgeeft, een gift van € 10,-. Deze gift (het stipendium) wordt gebruikt om het reilen en zeilen van de parochie gaande te houden. Het gaat o.a. om het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming van de kerk, enz.


Een gezamenlijke doop (maximaal 3 kinderen): € 60,00
Een individuele doop: € 100,00

Inschrijven voor de doop van uw kind kan middels het formulier op de pagina dopen

Voorbereiding en viering van de Eerste communie: à € 80,00

  Voorbereiding en viering van het Vormsel: à € 80,00

   Huwelijk
   Een huwelijk in eigen parochie: € 500,00
   Een huwelijk met receptiemogelijkheid (max. 2 uur, 50 personen): € 600,00
   Een huwelijk buiten de parochie: € 400,00 (excl. kosten voor gebruik kerk elders)

    Een jubileum in eigen parochie: € 400,00
    Een jubileum met receptiemogelijkheid (max. 2 uur, 50 personen): € 500,00
    Een jubileum buiten de parochie: à € 300,00 (excl. kosten gebruik kerk elders)

     Uitvaartmogelijkheden:

     Een uitvaart in eigen parochie (evt. met avondwake)485,00
     Een uitvaart met receptiemogelijkheid750,00
     Een uitvaart buiten de parochie (excl. kosten gebruik kerk elders)485,00
     Gebedsdienst in crematorium350,00

     Wellicht is het verstandig (gezien spoedeisende omstandigheden) telefonisch contact met ons op te nemen.

     Heeft de overledene ook de ziekenzalving ontvangen van onze priester, dan wordt deze bij een uitvaart verdisconteerd.