De gezinnen zijn altijd van harte welkom in onze kerk! In de ontmoetingsruimte liggen altijd kleurplaten, werkbladen en kleurpotloden klaar en vind je een kast vol boeken om in te kijken en te lezen.

Maar er zijn momenten waarop er iets extra’s voor de kinderen is tijdens de vieringen. Na de zomervakantie 2022 gaan we iedere eerste zondag van de maand kinderwoorddienst doen. Dan is er voor de kinderen die dat willen een speciaal programma in de ontmoetingsruimte. Het evangelie wordt voorgelezen en besproken en er is een verwerkingsopdracht.

Iedere derde zondag van de maand is er een gezinsviering met liederen voor kinderen. De pastoor vertelt speciaal wat tijdens de preek voor de kinderen én wie wil mag een extra taak doen tijdens de viering. Om extra goed mee te kunnen zingen, vind je hieronder de liederen die we gaan zingen tijdens deze gezinsvieringen. Als je op de titel kunt klikken verschijnt er een filmpje op YouTube.

Hopelijk zien we jullie in de kerk! Tot dan!

Datum Tijd Viering Muziek
18 – 09 – 2022 10.00 uur Gezinsviering

Betrouwbaar zijn

Het is de juiste weg

Leg je hand

Wij volgen de Here Jezus

Jezus is de goede herder

02 – 10 – 2022 10.00 uur Spaanse zang en kinderwoorddienst

Geloof als een mosterdzaad

x
16 – 10 – 2022 10.00 uur Gezinsviering

Als je bidt, luistert God

Als je bidt

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Bruiloft van Kana

Als ik voor u neerkniel

06 – 11 – 2022 10.00 uur Spaanse zang en kinderwoorddienst

God is voor levenden

x
20 – 11 – 2022 10.00 uur Gezinsviering

Christus Koning

Neem je kroon

Wie horen bij het koninkrijk van God?

Hoger, hoger en hoger

Zegen ons Heer Jezus

04 – 12 – 2022 10.00 uur Spaanse zang en kinderwoorddienst

Advent

x
18 – 12 – 2022 10.00 uur Gezinsviering

Advent

Verwachting deel 1

Aan uw voeten Heer

Jezus hier aanwezig

Verwachting deel 2

25 – 12 – 2022 16.00 uur Kleuterviering (geen H. Mis)

Kerst

Nu zijt wellekome

De herdertjes lagen bij nachte

Stille nacht

Midden in de winternacht

25 – 12 – 2022 19.00 uur Gezinsviering

Kerst

‘t Is geboren, ‘t goddelijk kind

Wij komen tezamen

Eer zij God in deze dagen

Er is een kindeke

De herdertjes lagen bij nachte

Stille nacht

Midden in de winternacht