Het beleid van de parochie is erop gericht de doelstellingen te verwezenlijken.

Dit beleid wordt op het ogenblik vastgesteld door het kerkbestuur op voorstel van de werkgroep “Als God Renoveert”.
In deze werkgroep hebben zitting:

  • Peter Koen (Pastoor en Voorzitter kerkbestuur)
  • Richard Martens (Vice voorzitter kerkbestuur)
  • Mieke Baltes-Eijsbouts (Secretaris kerkbestuur)
  • Anne-Marie Maenhout (Zendeling)
  • Thijs van Egeraat (Adviseur)

Zodra het beleid vorm heeft, zal dit op deze pagina worden gepubliceerd.

Een aantal uitgangspunten:

  • Alle vrijwilligers dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag
  • Vrijwilligers zijn belijdend Rooms Katholiek
  • Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd
  • Vrijwilligers binnen de parochie kunnen niet optreden als officieel vertrouwenspersoon van onze parochie